Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Sverigedemokraterna planerar för lansering av Kronolotteriet

Sverigedemokraterna blir nästa parti att handgripligen ge sig in i spelbranschen. Socialdemokraterna och ungdomspartiet SSU har sedan länge finansierats med hjälp av intäkter från det egna spelbolaget Kombispel.

Lotteriinspektionen har nu godkänt Sverigedemokraternas ansökan om att arrangera “Kronolotteriet”, ett varumärke som även är registrerat på partiet. Speltillståndet gäller till att börja med till och med 31 augusti 2018.

Tillståndet omfattar 6 000 lotter och varje lott ska kosta 100 kronor styck. Högsta vinst är 100 000 kronor och var sjätte lott ska vara en vinstlott.

Intäkterna ska “huvudsakligen användas till Sverigedemokraternas valfond”.

[irp]

Partiintäkt på knappt 150 000 kronor

I ansökan till Lotteriinspektionen skriver partiet att lotterna är:

– Ett sätt för Sverigedemokraternas medlemmar och sympatisörer att engagera sig till stöd för partiet utan att engagera sig politiskt.

Vidare ska lotten:

– “ge känslan av traditionellt svenskt föreningsliv”, rapporterar Expressen.

Den beräknade vinsten för lotterianordnaren, förutsatt att alla lotter säljs, är knappt 150 000 kronor. Detta enligt den kalkyl som Sverigedemokraterna skickat in till Lotteriinspektionen.

[irp]

En titt i historieböckerna…

The Gambler Magazine bläddrar i historieboken och hittar två tidigare “Kronolotterier”.

Det första dateras till 13 februari 1758, då den svenska krigskassan behövde drygas ut genom nya intäkter. Lottsedlarna kostade 150 koppardal styck, eller totalt 7 500 000 (vilket för övrigt likställdes med 25 tunnor guld).

Det första Kronolotteriet föll dock inte riktigt ljust ut.

“De medel, som influtit genom lotteriet, voro emellertid snart förbrukade, och som krigsrörelserna i Pommern icke kunde fortsättas utan penningar, måste Kongl. Maj:t återvända sig till bankofullmäktige med anhållan om ett lån å 20 á 25 tunnor guld, vädjande till deras nit, trohet och uppriktiga kärlek för riket. Fullmäktige ansågo sig skyldiga att bevilja försträckningen den 26 Juni 1758.”

En andra satsning på Kronolotteriet gjordes under november månad samma år. Utfallet då något oklart.

Gå till Start