Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

BOS remissvar på spellicensutredningen

Branschföreningen för Onlinespel (BOS*) stödjer på övergripande nivå spellicensutredningen och dess förslag på ny spellagstiftning. På en punkt, den som gäller Svenska Spel, vill man dock ha ett tydliggörande.

Föreningens generalsekreterare Gustaf Hoffstedt kommenterar:

– Det kommer knappast som någon överraskning att vi i det stora hela ger vårt stöd till Spellicensutredningen. Vi har kämpat för en modernisering av Sveriges spellagstiftning i bortåt 15 år. Det är glädjande att så många nu delar vår uppfattning om det trängande behovet av att införa ett system med licenser.

[irp]

Kommenterar spellicensutredningen 

BOS representerar 17 spelbolag och tycker på det hela taget att spellicensutredningen tar ”ett samlat grepp om spelmarknaden”.

– På en punkt är det dock angeläget med ett förtydligande, nämligen den absoluta nödvändigheten av en fullständig separation mellan AB Svenska Spels licens- respektive monopoldel.

– Inga holdingbolag eller andra gemensamma ägarformer kan tillåtas, då detta av allt att döma skulle strida mot svensk och internationell konkurrensrätt, säger Gustaf Hoffstedt.

BOS remissyttrande finns i sin helhet här.

*BOS representerar ett flertal av de spelbolag som har licens inom EU och vänder sig till en svensk publik. BOS mål är att vara en samtalspartner för såväl politiska företrädare som myndigheter och ideella organisationer.

Gå till Start