Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Svenska Spels remissvar – riskindelning av spel och anti-matchfixning i fokus

Svenska Spel ställer sig huvudsakligen bakom utredningens förslag eftersom det bidrar till att uppnå syftet med omregleringen, det vill säga att återta kontrollen över den svenska spelmarknaden och stärka konsumentskyddet, meddelar spelbolaget.

Samtidigt konstaterar Svenska Spel i sitt remissvar att det finns ”ett antal luckor” i konsumentskyddet som regeringen bör täppa till innan förslaget lämnas till riksdagen för beslut.

För att kunna förebygga risker för spelproblem krävs en förståelse för vad det är som gör ett spel mer eller mindre riskfyllt, menar spelbolaget.

– Det råder inga tvivel om att vissa spel medför högre risk för spelproblem än andra. Ändå saknas förslag i utredningen på hur man ska kunna anpassa spelansvarsåtgärderna och kraven på marknadsföringen till varje spels risknivå, säger Lennart Käll, vd för Svenska Spel.

– Enkelt uttryckt är det skillnad på en trisslott och på nätcasino, vilket också bör återspeglas i regelverket. Det är en brist som jag förväntar mig att regeringen åtgärdar när utredningen nu ska bli lagförslag.

[irp]

Gillar inte sidospel i sport

Svenska Spel ser övergripande positivt på de förslag som föreslås gällande åtgärder mot matchfixning, men man vill mer.

– Som spelkund ska man kunna lita på att spelet avgörs på idrottslig grund. Svenska Spel anser därför att det inte bör vara möjligt att spela på moment som enkelt kan manipuleras av en enskild idrottare, till exempel antal hörnor och gula kort i fotboll, skriver spelbolaget.

Erik Strand, styrelseordförande för Svenska Spel, kommenterar:

– Vi ser fram emot att äntligen få konkurrera på lika villkor. Genom en ny licensmarknad för spel
kommer det att finnas förutsättningar att upprätthålla en hög spelansvarsnivå på hela marknaden, samtidigt som vi kan utveckla nya och attraktiva erbjudanden till våra kunder.

Hela Svenska Spels remissvar finns här (pdf).

Gå till Start