Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Folkhälsomyndighetens remissvar – föreslår 20-årsgräns på onlinespel

Utredningen innehåller positiva förslag som gäller till exempel spelgränser i form av belopp, möjlighet att stänga av sig, registrering av spelare, omsorgsplikt för spelföretag och regler om måttfull marknadsföring, det menar Folkhälsomyndigheten i sitt remissvar.

Men samtidigt vill man se mer spelansvar.

– Enligt utredningen kan omregleringen leda till en ökning av spelandet online. Förslaget innebär därför en risk för ökade negativa hälsomässiga, ekonomiska och sociala konsekvenser för såväl individer som för samhället i stort, skriver myndigheten.

– De nya aktörerna bedriver kommersiell verksamhet och kan därmed inte förväntas styras av målen för spelpolitiken och folkhälsopolitiken i Sverige, fortsätter man.

Föreslår att åldersgränsen på onlinespel ska vara 20 år

Folkhälsomyndigheten föreslår bland annat följande åtgärder för att stärka spelansvaret i spellagen:

  • Åldersgräns på onlinespel bör vara 20 år. Denna åldersgräns bör även gälla för landbaserat kommersiellt kortspel i turneringsform (poker).
  • Bonusar bör inte tillåtas i marknadsföring.
  • Spelansvarsutbildning ska vara obligatorisk i alla led i spelföretagen, det vill säga även för dem som arbetar med produktutveckling
  • Kundernas spelkonto bör redovisa de senaste 12 månadernas spelhistorik istället för de senaste 90 dagarna.

Vidare instämmer Folkhälsomyndigheten med utredningen om att det behövs (ytterligare) en utredning om hur regleringen av värdeautomater ska se ut.

– Att samtidigt dricka alkohol och att spela gör att den totala risken att utveckla spelproblem ökar och värdeautomater är ett av de spel som har högst riskpotential, uttrycker man.

Hela Folkhälsomyndighetens remissvar finns att ta del av här (pdf).

Gå till Start