Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Folkspel och Riksidrottsförbundet fördjupar samarbetet i nytt 3-årsavtal

”Att vi gemensamt har kommit fram till ett fördjupat samarbete med vår största medlemsorganisation, Riksidrottsförbundet, känns både kul och ekonomiskt viktigt för många idrottsföreningar i Sverige”, säger Johan Lindqvist, försäljningschef på Folkspel om det fördjupade samarbete som offentliggjordes idag.

Avtalet mellan Folkspel och Riksidrottsförbundet (RF) sträcker sig över tre år.

Samarbetet gör det, enligt de bägge parterna, möjligt för föreningarna att få ökade intäkter, att öka kunskaperna om att Folkspel är föreningarnas eget spelbolag där allt överskott oavkortat går tillbaka till föreningarna och på så sätt få fler föreningar att engagera sig i försäljningen av Folkspels produkter.

– Att vi gör detta tillsamman med RF, känns inspirerande och helt rätt. Genom åren har idrottsföreningarna i Sverige tjänat ca 14 miljarder kronor på Folkspels produkter, säger Johan Lindqvist.

– Det innebär att av de 7 500 föreningar som säljer våra produkter får varje förening i snitt 75 000 kr per år; eller omräknat från start, ca 2 miljoner kronor per klubb, fortsätter han.

Egen kategori i Årets Eldsjäl

Tillsammans med Folkspel lanserar RF ett nytt pris (Årets Idrottsförening) som kommer att ha fokus på jämställd idrott och gå att nominera till Årets Eldsjäl, platsen där eldsjälarna i det svenska föreningslivet prisas och utses under Eldsjälsgalan varje år.

Riksidrottsförbundets övergripande mål för idrottens jämställdhetsarbete är att flickor och pojkar, kvinnor och män, ges lika möjligheter och villkor att utöva och leda idrott samt att jämställdhetsperspektivet ska genomsyra den dagliga verksamheten.

– Svenskt föreningsliv gör Sverige bättre för alla. Det vill vi sprida på ett tydligt sätt via Årets Eldsjäl till samtliga delar av idrotten, säger Henrik Lindroth, Folkspels marknadschef.

RF vill lyfta fram hela föreningar

RF ser jämställdhet som en förutsättning för, och ett tecken på, att en förening har bra verksamhet där möjligheter, villkor och förutsättningar att utöva och leda idrott ser lika ut för alla.

– Eldsjälar är viktiga ideella krafter men det ligger mycket på deras axlar, vi vill lyfta att en hel förening kan göra skillnad för många och på lång sikt, säger Per Bergljung, evenemangs- och marknadsansvarig på Riksidrottsförbundet.

Inga avtalssummor offentliggjordes i samband med kommunikationen för samarbetet.

Gå till Start