Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Miljonlotteriet får tre nya styrelseledamöter – två med Svenska Spel-bakgrund

Under våren har IOGT-NTO-ägda Miljonlotteriet tillsatt tre nya ledamöter till sin styrelse.

Spelbolaget kommunicerar att de ideella lotterierna står inför stora utmaningar i samband med omregleringen av spelmarknaden, inte minst genom en ökande digitalisering och konkurrens från kommersiella bolag.

— Jag är otroligt nöjd över den breda kompetens styrelsen nu kommer ha och som täcker in våra prioriterade områden väl inför framtiden, säger Johnny Mostacero, förbundsordförande för IOGT-NTO.

Han fortsätter:

— De folkrörelseägda lotterierna har en helt annan grund än de rena kommersiella bolagen som nu kommer in på marknaden. För oss är det viktigt att bevara den särarten och att ideella organisationer även i fortsättningen har möjlighet att finansiera alla de insatser som gör skillnad för människor varje dag i hela landet.

– Med den här styrelsen står Miljonlotteriet väl rustade för den utmaningen, säger Johnny Mostacero.

[irp]

Petra Steenhouwer

Petra var tidigare Produkt- och Marknadschef för Svenska Spels Turspelsportfölj och utsågs nyligen till en av Sveriges 100 framtida ledare av talangnätverket 4Potentials.

— Jag är väldigt glad över uppdraget, och tror att min förståelse för turspelssegmentet, och kanske ännu mer min bakgrund med fokus på vidareutveckling av ledande varumärken och produkter, samt digital transformation och marknadsaktivering, kan bidra till Miljonlotteriets resa framåt.

Hon fortsätter:

– För mig personligen, är dessutom kopplingen till IOGT-NTO oerhört starkt, och jag ser fram emot att få mer förståelse för dess verksamhet.

[irp]

Anders Örnulf

Anders har bakgrund som chef och ledare inom ekonomi och controlling.

— Jag ser fram mot att hjälpa Miljonlotteriet och IOGT-NTO att hitta sin roll i en omreglerad spelmarknad. De ideella föreningarna och folkrörelsen har en viktig funktion i samhället och vi ska fortsätta utveckla Miljonlotteriet till ett konkurrenskraftigt alternativ, säger han.

[irp]

Per Melander

Per har erfarenhet av företagsledning och digitala affärer och bakgrund som journalist och förlagsdirektör.

— Vi står inför en väldigt spännande framtid med den nya, omreglerade, spelmarknaden och jag ser fram emot de utmaningar och möjligheter som en ökad digitalisering ger, säger Per Melander.

Sedan tidigare fortsätter Erik Wagner som ledamot samt Anna Katarina Bergsten som ordförande.

Gå till Start