Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Svenska Spels ekonomi- och finanschef spår marknaden och aktörernas nästa drag

”Uppköp, konsolideringar och ökad marknadsföring är något vi får räkna med”, menar Fredrik Breitung, chef för finans- och ekonomistyrning på Svenska Spel, i ett utförligt och framåtblickande inlägg.

Fredrik Breitung är den som kanske har bäst koll av alla på Svenska Spels siffror och ekonomi. Han ansvarar för finans- och ekonomistyrning på bolaget och skriver i Utredningsbloggen om hur han tror att den framtida marknaden blir.

Han börjar dock med att slå fast då- och nuläget:

– Eftersom monopolet inte existerar i praktiken, så har Svenska Spel under ca 10 års tid gått från en marknadsandel på ca 57% till dagens 40% av den svenska spelmarknaden. Och framför allt: Svenska Spel har idag bara en femtedel av spelet som sker på nätet eller på mobilen.

[irp]

Menar att ATG och Mr Green kan komma att förvärva

Många företag vill växa när marknaden ger möjlighet.

– Vi har hört via officiella uttalanden att ATG är intresserade av att lansera spel på sport och siktar på att bli största spelbolaget i Norden – men utan att lansera nätkasino. Om det stämmer så måste bolaget ge sig ut på förvärvsfronten, menar Fredrik Breitung.

– Nätkasinospecialisten Mr Green anser att tillväxten i Norden är för dålig, så även här kan vi kanske förvänta oss förvärv och ökad marknadsföring. Ett annat officiellt uttalande har vi från Cherrybolagen (som idag erbjuder nätkasino och kasinospel på restauranger). De har aviserat att man kommer att söka en licens för sportspel, fortsätter han.

The Gambler Magazine noterar att sportspellicensen sannolikt gäller för ComeOn, som Cherry förvärvade för ungefär ett år sedan.

[irp]

Spår likheter med den danska marknaden

Fredrik Breitung igen:

– Med största sannolikhet så kommer utvecklingen i Sverige att likna hur det har sett ut i Danmark efter att spelmarknaden avreglerades. Spelbolagen kommer – trots en licensskatt på 18% – inte att våga dra ner på sina marknadsföringskostnader.

– Jag tror snarare att vi kommer att få se en ökning, fastslår han.

[irp]

Marknadsföring i sociala medier kommer öka

Vad gäller typen av marknadsföring kan vi få se en förflyttning från traditionella medier till sociala kanaler, menar Fredrik Breitung.

– Dessutom kommer alla licensierade spelbolag att kunna arbeta med marknadsföring i sociala medier som Facebook, Twitter, Instagram och Youtube, något som de utlandsbaserade onlinebolagen idag är förhindrade att göra, skriver han.

Spaningen kan backtrackas tillbaka till en intervju i Dagens Industri tidigare i år när Betssons vd flaggade för en liknande utveckling:

– Vi kommer att lägga mer av marknadsföringen i nya annonsmedier som Facebook och Google där vi i dag är utestängda. De står för 70–80 procent av den digitala annonsmarknaden och vi slipper vara i händerna på en gammal tv-marknad, uttryckte Ulrik Bengtsson då (artikel).

[irp]

”Torde leda till en konsolidering”

Följdeffekten av de ökade kostnaderna, spår Svenska Spels ekonomichef, kommer bli minskad lönsamhet, vilket leder till att spelbolag kommer behöva gå samman för att klara av konkurrensen.

– De ökade kostnaderna och den minskade lönsamheten torde i sin tur leda till en konsolidering av marknaden inom spelbranschen. Bolagen kommer att behöva stordriftsmöjligheter att slå ut sina kostnader på, skalbara IT-plattformar och närvaro i flera länder, skriver han.

– Vi kan också räkna med att fler bolag kommer att använda sig av externa underleverantörer för t ex sina sportspel. Man köper in färdiga lösningar från bolag som Kambi, lösningar som spelbolag kan drifta med minimalt antal personer anställda, menar Fredrik Breitung, ekonomi- och finanschef på Svenska Spel.

Hela inlägget finns att läsa här: Räkna med förändringar i spelbranschen

Gå till Start