Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Catena Media växer, byter strategi och köper nytt

Affiliateföretaget Catena Media växer så det knakar. Företaget kan beskrivas som en hybrid mellan spelbolag och media, med affärsmodell att hjälpa kunderna välja bästa spelsajt för respektive ändamål; test- och prisjämförelsesajter som lead-generering till speloperatörerna.

Catena Media har medvid och redovisar intäkter under det första kvartalet 2017 som uppgick till totalt 15,23 miljoner Euro, vilket är en dryg dubblering jämfört med motsvarande period i fjol.

– Det första kvartalet är säsongsmässigt starkt och vi är nöjda att konstatera stabila tillväxtsiffror i våra befintliga tillgångar. AskGamblers är ett bra exempel på en tillgång som vi förvärvade i april förra året, och som har haft en mycket positiv utveckling sedan dess, berättar Robert Andersson i kvartalsrapportens vd-ord.

Enligt Catena Media är ”NDC” ett av bolagets viktigaste nyckeltal. NDC står för New Depositing Customers, det vill säga antal nya kunder som Catena Media värvar till speloperatörer/-bolag.

[irp]

Delar intäkterna med spelbolagen

NDC för det första kvartalet 2017 uppgick till 80 421 stycken, en ökning med 20 procent jämfört med utgången av 2017.

– Under kvartalet har vi tagit ett strategiskt beslut om att skifta från betalda medieintäkter mot en intäktsdelningsmodell som kommer förlänga intäkterna per kund, beskriver Robert Andersson. Detta i motsats till förskottsbetalning som annars är ett typiskt förhållningssätt för betald media, fortsätter han.

– Dessutom är intäktsdelningsmodeller lönsammare över tid och bidrar till att bygga strategiska värden. Därför har vi fattat beslut om att påskynda övergången från betald media mot intäktsdelning i en högre takt än vad som ursprungligen planerades.

[irp]

Växer genom ökat spelande och förvärv

Catena Media är på offensiven i en affiliatemarknad som drivs framåt både av organisk utveckling och av förvärv.

I maj köpte företaget den brittiska sportspelsaffiliaten Online Media och den 16 maj offentliggjorde Catena Media att man undersöker möjligheten att utnyttja resterande del av utestående emissionsram med en obligationsemission på 50 miljoner Euro.

– Kapitaltillskottet planeras användas för förvärv, meddelade bolaget.

[irp]

Köper Newcasinos.com för minst 7,6 miljoner Euro

Idag, tisdag 23 maj, kommunicerar Catena Media att man köper Newcasinos.com.

– Med detta uppköp förvärvar vi ytterligare en framgångsrik online casino-affiliate som kompletterar och stärker vår portfölj. Säljarna har visat en stabil tillväxt och ett intressant utbud av innehåll. Det här ligger helt i linje med vår strategi att delvis växa genom förvärv och fortsätta vår solida tillväxthistoria, säger Catena Medias vd Robert Andersson.

Köpeskillingen består av en initial betalning om 7 650 000 Euro samt en tilläggsköpeskilling om maximalt 4 250 000 euro, som är baserad på de intäkter som genereras under det närmaste året.

[irp]

Gå till Start