Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Spelforskaren Per Binde om spelutredningen och spelansvar

The Gambler Magazine har tagit kontakt med Per Binde, spelforskare vid Göteborgs Universitet, för att borra djupare i spelutredningens förslag gällande spelansvar och förebyggande åtgärder. Per deltog i spellicensutredningens referensgrupp, tillsammans med bland andra Jakob Jonsson och Håkan Wall, och anses vara en av Nordens mest framstående forskare med spelkompetens.

Lästips: Pers blogginlägg (engelska) med kommenterar till den svenska spelutredningen.

Av naturliga skäl kan inte Per Binde gå in på detaljer gällande vad som diskuterades i utredningens referensgrupp, men han hänvisar bland annat till frågor som Anders Nilsson delvis berört i Spelforskningsbloggen.

Framförallt gäller det diskussionsfrågor kring sådant som forskningen i dagsläget inte ger entydigt svar på. Ett av de ämnena kretsar kring gränser för sitt spelande.

– En fråga där forskningen inte är entydig är vilket som är bäst när det gäller insättningsgränser: att spelaren sätter egna gränser, och då kan välja hur mycket pengar som helst, eller att det finns en fast övre gräns, berättar Per Binde för The Gambler Magazine och fortsätter:

– Ytterligare ett alternativ är att den som öppnar spelkonto hos ett bolag får förslag på en relativt låg gräns men kan ändra till högre.

”Utredningen hade väldigt kort tid på sig”

Per Binde betonar också att utredningen hade kort om tid, och att vissa delar gärna hade fått funnits med.

– Från andra spelforskare har jag hört argument om att det borde funnits mer i utredningen om hur det nya regleringssystemet ska samordnas med förebyggande av spelproblem, till exempel med sådant som Folkhälsomyndigheten gör. Det hade inte jag heller haft något emot, meddelar han.

– Men utredningen hade väldigt kort tid på sig, så jag har full förståelse för att lagtekniska frågor och licenssystemets uppbyggnad fick prioritet.

Han vill även poängtera att det fortfarande finns tid och möjlighet att påverka den framtida spelplanen.

– I remissrundan som följer nu kan alla med intresse i spelfrågor komma med förslag på sådant som de tycker ska vara med i den nya spelregleringen, förklarar han.

Remissrundan är öppen till och med 4 augusti.

Fysiska spelautomater är ett kvarstående frågetecken

I sitt blogginlägg på Ongambling.org, där Per Binde publicerar och kommenterar sin och andras spelforskning, tar han bland annat upp den norska modellen gällande fysiska spelautomater (Vegas).

Han hade gärna sett att utredningen föreslagit något i stil med det tuffare norska regelverket.

– Även om spelandet på fysiska Vegasmaskiner har minskat de senaste åren är det fortfarande en spelform som är nära förknippad med spelproblem, säger Per Binde till The Gambler Magazine.

Han menar att spelmiljöerna, där det serveras alkohol, är en av faktorerna som spelar in i bedömningen.

– Det finns en koppling mellan alkohol och automatspel, eftersom maskinerna bara får stå i restauranger med serveringstillstånd. Den som är berusad har nedsatt omdöme, och det kan bidra till att spela bort mer än vad man har råd med.

– Blir du full på restaurangen får du inte beställa mer sprit men på automaten kan du spela bort allt du har, enligt Per Binde.

Vidare lyfter han hur spelautomaterna placeras ut, där han menar att maskinerna tenderar att finnas i socialt utsatta områden.

– 2015 fanns 70 st Vegasmaskiner i Botkyrka, men bara 3 i Danderyd. De som redan har dåligt med pengar lockas alltså att spela på en synnerligen beroendeframkallande spelform, berättar.

Förordar en titt på den norska modellen

Någon helhetslösning är svårt att se framför sig, men Per Binde menar att den norska modellen, med förlustgräns, skulle göra stor skillnad.

– Om det fanns en fast förlustgräns som i Norge är det troligt att problemen skulle minska. Och de få som spelar Vegas regelbundet skulle nog inte bli alltför ledsna om de förhindrades att spela bort mer än låt oss säga 500 kronor i veckan.

Spelforskaren frågar sig vad det överhuvudtaget är för mening med att erbjuda en spelform som relativt få är intresserade av, men som ofta skapar spelproblem.

– Kanske Vegasmaskiner kanaliserar en del spelande bort från illegala spelautomater. Men bättre vore då hårdare och mer effektiva tag mot de illegala maskinerna, säger Per Binde.

Hur långt fram anser du att Sverige är när det handlar om kunskap och forskning om spel och spelberoende?

– Sverige ligger relativt bra till internationellt när det gäller spelforskning. Det kanske inte finns så många forskare men en del som har gjorts är av mycket hög kvalitet, till exempel studierna inom Swelogs.

Avslutningsvis efterlyser Per Binde mer forskning, framförallt ur ett konsumentperspektiv.

­– Mycket av forskningen har haft ett folkhälsoperspektiv. Nu när det ska bli ett licenssystem för onlinespel är det viktigt också med forskning om spel ur ett konsumentperspektiv.

­– Vad styr spelkonsumentens val mellan olika bolag och olika spel? Vilken betydelse har bonusar och återbetalningsprocent? Vilka faktorer i spelen gör att normalkonsumtion av spel kan övergå till högkonsumtion och sen kanske till spelproblem?

The Gambler Magazine tackar Per Binde för intervjun och tipsar dig som läsare att bokmärka Ongambling för vidare läsning.

Video: Per Binde, forskare vid Göteborgs universitet Presenterar resultatet från en pilotstudie om förskingring och liknande brott på arbetsplatsen, som begås på grund av spelberoende.

Gå till Start