Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Svenska Spel kvartalsrapporterar: ”Betyget våra kunder ger oss, visar att vi är på rätt väg”

När Svenska Spel rapporterar inledningen av 2017 kan noteras att bolagets ”Nöjd kund-index” slår nytt rekord, men också att allt fler kunder väljer att stänga av sig från spel.

Svenska Spel redovisar ett lägre jämförelseresultat för det första kvartalet.

Nettospelintäkterna för första kvartalet uppgick till 2 157 MSEK (2 281), vilket var 124 MSEK eller 5,4 procent lägre än samma period föregående år.

Resultatet uppgick till 1 132 MSEK (1 269), en minskning med 137 MSEK eller 10,8 procent.

– Kvartalet har präglats av en ökad konkurrens och stora satsningar framåt på nya digitala spelupplevelser och tjänster till kund, vilket har bidragit till ett lägre resultat för perioden, delger spelbolaget.

Spelet Eurojackpot fortsätter växa i popularitet och förflyttningen mot spel på nätet går enligt spelbolaget som planerat. Spel i mobilen ökade 35 procent.

[irp]

8 000 kunder har valt att stänga av sig

Svenska Spels vd, Lennart Käll, tycker man får ett gott betyg av kunderna – och han känner att spelbolaget är på rätt väg:

– Betyget våra kunder ger oss, visar att vi är på rätt väg. Under kvartalet nådde vårt NKI (nöjd-kund-index) nytt all-time-high. Hela 70 procent av kunderna är nöjda med den upplevelse vi erbjuder.

Lennart Käll uttrycker dock en viss oro:

– Vi ser en trend att färre kunder spelar för mer, vilket även innebär att fler väljer att stänga av sig frivilligt under en kortare eller längre period.

Per den sista mars hade 8 000 kunder frivilligt valt att stänga av sig.

[irp]

Sportresultaten gäckar även Oddset

Intäktstappet under det första kvartalet förklaras enligt spelbolaget med en svagare försäljning generellt i ombuds­kanalen och på fysiska kasinon, men även på en ovanligt hög återbe­talningsgrad i sportspelen.

– Precis som flera andra spelbolag kan vi konsta­tera att sportresultaten under första kvartalet gick spelarnas väg i så hög grad att vi, trots ökade bruttospelintäkter fick vi ett lägre utfall för produkten Oddset.

– Det är bara att glädjas med våra kunder och gratulera till vinsterna, avslutar Lennart Käll.

Även sportboksleverantören Kambi flaggade för att spelarna knäckte oddssättarna under inledningen av året.

[irp]

Svenska Spels första kvartal i korthet

 • Nettospelintäkterna för koncernen uppgick till 2 157 MSEK (2 281), en minskning med 5,4 %.
 • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 1 133 MSEK (1 267), en minskning med 10,6 %.
 • Resultatet för koncernen uppgick till 1 132 MSEK (1 269), en minskning med 10,8 %.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 20,8 % (23,1).
 • Nöjd-kund-index uppgick till 70 (68), vilket är en ökning jämfört med föregående kvartal.
 • Svenska Spels imagevärde uppgick till 54 % (55) vilket är en minskning jämfört med föregående kvartal.
 • Spelkollsindex uppgick till 84 (83) och ökar något jämfört med föregående kvartal.

Händelser under kvartalet som Svenska Spel lyfter fram i sin kvartalsrapport 

 • Samarbetet med Riksidrottsförbundet har utökats med 37 miljoner per år med främsta fokus på motion och rörelse för barn och ungdomar. Totalt uppgår avtalet till 50 miljoner per år under tre år.
 • Försäljningen i mobilen ökar med 35 procent.
 • Swish och Masterpass har lanserats som nya betalsätt.
 • Utbudet på Oddset har utökats med nya speltyper och nattöppet.
 • Lansering av ny plattform för bolagsspel på sporten, i syfte att stärka kundupp-levelsen och möjligheten att spela tillsammans.
 • Lansering av ny pokerplattform.

Hela delårsrapporten för januari, februari och mars 2017 hittar du här.

Gå till Start