Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Stödlinjens årsrapport för 2016 publicerad

Stödlinjen är Sveriges nationella stödinsats för personer som spelar om pengar och deras anhöriga. Under fjolåret kontaktades man av 5 094 personer.

Stödlinjen har funnits sedan 1999 och övergick i offentlig regi 2011. Verksamheten drevs på uppdrag av Folkhälsomyndigheten fram till 2015.

Organisationen drivs idag av Centrum för psykiatriforskning vid Stockholms läns landsting och Karolinska institutet, på uppdrag av Socialdepartementet.

[irp]

Stödlinjen arbetar med motiverande samtal

Stödlinjens primära uppgift är att ge råd och stöd till personer med spelproblem och deras anhöriga.

– Genom att systematiskt tillämpa metoden motiverande samtal (MI) försöker Stödlinjen stödja och stärka motivation till förändring bland de som kontaktar oss, beskriver organisationen.

Man fortsätter:

– MI är en klientfokuserad samtalsmetod där bärande element är att uttrycka empati, samarbeta, identifiera livsvärden, och uppmuntra klientens egna idéer om lösningar.

[irp]

Statistik för 2016 publicerad

Under 2016 var det totala antalet inkommande kontakter 5 094. Knappt tretusen (2 815) av dem besvarades personligen och registrerades av rådgivarna i Stödlinjens uppföljningsdatabaser.

Organisationen besvarade 1 473 telefonsamtal, 822 chattar och 520 e-brev, från 1447 spelare, 1125 anhöriga och 243 övriga (skolor, vårdsektorn, frivilligorganisationer, eller media).

I nyligen publicerade årsrapport redovisas statistik från 2016 års arbete på Stödlinjen.

I Stödlinjens uppdrag ingår även att sprida kunskap om spelproblem och förmedla information om utvecklingen på spelmarknaden från spelarnas och de anhörigas perspektiv.

Källa: Stödlinjens årsrapport 2016
Gå till Start