Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Analys: 5 frågor att hålla koll på när spelutredningen presenteras

Dagens Industris analytiker Martin Blomgren går i dagarna igenom vad han anser är de fem viktigaste delarna att hålla koll på när Håkan Hallstedt inom kort presenterar spellicensutredningen.

Det är mycket pengar på spel när spelmarknaden i Sverige (sannolikt) ska omregleras.

Åtta av de spelbolag och operatörer som är noterade på Stockholmsbörsen har idag ett samlat börsvärde på omkring 83 miljarder kronor. Samtidigt vet du som trogen The Gambler Magazine-läsare att staten, hästsporten, ideell sektor med flera också berörs av marknadens spelregler.

Nedan följer utdrag från Martin Blomgrens färska analys i Dagens Industri, där han definierar fem frågor han anser är av extra vikt. I Börsmorgon går han även igenom delar av analysen.

Foto: DI Börsmorgon

 

 Nyckelfråga 1: Skatten

Martin Blomgren tror på en skattesats mellan 15-20 procent.

– Spelbolagen vill förstås se en så låg skatt som möjligt, men erfarenheterna från andra länder och branschanalyser pekar mot en skatt i interval­let 15–20 procent, med låga odds för mitten eller övre delen av intervallet.

Han utvecklar:

– Exempelvis talar Stor­britanniens höga kanalisering på 95 procent vid en skattesats på 15 procent för att en ännu lägre skatt inte är nödvändig. Anslutningsbenägenheten, och därmed skatteintäkterna, riskerar å andra sidan att falla brant om skatten hamnar över 20 procent och där utgör Frankrike ett varnande exempel.

– Att döma av uttalanden från spelbolagens vd:ar är de inställda på 20 procent eller något lägre. En nivå över det kan få ett småsurt mottagande på börsen medan en skattesats närmare 15 procent kan ge en liten lättnadsskjuts.

Nyckelfråga 2: Kasinoverksamheten

Efter att pokerboomen lagt sig menar Martin Blomgren att nätkasinot blivit spelbolagens ”kelgris”.

– Här finns ingen risk för att oddssättarna på sport­avdelningen klantar till det eller att favoritlagen envisas med att vinna. Kasinots stabila och höga lönsamhet kombinerat med snabb tillväxt har bidra­ git starkt till spelbolagens vinstökningar de senaste åren. Men kasinospelen är också ansedda som mer riskfyllda ur beroendesynpunkt och de kan därför bli en joker i utredningen.

Han fortsätter:

– Svenska Spel driver redan fysiska kasinon under varumärket Cosmopol och har ansökt om att få driva nätkasino men väntar på svar. I Danmark, där avreg­leringen skedde 2012, fick Danske Spil möjlighet att erbjuda nätkasino tillsammans med vadhåll­ning och nätpoker på en konkurrensutsatt mark­nad, medan lotterier och bingo kräver ett särskilt tillstånd.

Martin Blomgren tror på en lösning liknande Danmarks.

– Det är inte huvudspåret att den svenska utred­ningen landar i en annorlunda slutsats än den danska kring nätkasinona och argumenterar för att de inte lämpar sig för fri konkurrens och måste ligga utanför licenssystemet. Men det är inte heller uteslutet och i så fall skulle spelbolagen, och deras aktieägare, få en hel del att fundera på. Kelgrisar går inte till slakt utan vilda protester.

Nyckelfråga 3: Underleverantörerna

Underleverantörerna kan ofta glömmas bort i regleringsdiskussionen, men Martin Blomgren vill hissa en varningens flagg.

– Evolution Gaming, Net Entertainment och Kambi agerar som underleve­rantörer av spelprogram till operatörerna. Hur ser Håkan Hallstedt på deras roll? Som en del i ekosys­temet som måste ha egen licens eller är det opera­törernas ansvar att hålla rent i sin leveranskedja?

Han redogör för att olika länder valt olika vägar.

– I Danmark krävs bara licens för operatörerna, medan även underleverantörer behöver det i Storbritannien. Beroende på vilken väg Sverige väljer kan operatö­rer och underleverantör behöva ta ett omtag i pris­sättningen sinsemellan, skriver DI-analytikern.

Nyckelfråga 4: Svenska Spels roll

Vad gäller statens eget spelbolag finns en rad frågor.

– Blir Svenska Spel kvar i samma skepnad, som ett bland era stora spelbolag med licens, eller påbörjas en nedmontering? Svenska Fotbollförbundet har exempelvis visat intresse för att i så fall ta över Stryktipset och det är garanterat er aktörer som gärna skulle kapa åt sig många av de starka och traditionsbundna varumärken som Svenska Spel sitter på, redogör Martin Blomgren.

Han fortsätter:

– Staten är förstås medveten om att Svenska Spel har ett stort värde och att det kommer att påverkas av hur vingklippt verksamheten blir. Ett alternativ är att på sikt sälja de helt konkurrensutsatta verksamheterna och fokusera på rollen som övervakare. Det är dock en politiskt känslig fråga och i Danmark tvistar man som bäst om en försäljning av Danske Spils licensbolag.

– Enligt danska affärstidningen Børsen är Kindred redo att köpa licensbolaget för 3–4 miljarder danska kronor.

Det sistnämnda något som The Gambler Magazine skrivit om tidigare.

Nyckelfråga 5: Straffen

Hur ska aktörer som inte tecknar licens hållas ute? En viktigt och svårt fråga att håll koll på.

– I dag är de jobbiga uppstickare, men i ett licenssystem blir det angeläget att skydda de utländska bolag som får licens från dem som fort­sätter att agera utan. Dagens så kallade främjande­förbud, som uppenbarligen har varit tandlöst på nätet, behöver kompletteras med andra vapen. Att stoppa betalningar eller internettrafiken till otill­låtna aktörer är några tänkbara åtgärder.

Martin Blomgren fortsätter:

– Det skulle göra livet surare för de som väljer att stå utanför systemet. Lägg till möjligheten att öka tillväxten och stärka positionen som seriös och lång­siktig aktör med en licens och det ska till mycket för att de stora operatörerna ska ställa sig utanför den nya svenska spelmarknaden.

Var säker på att inte missa några nyheter gällande spelutredningen – teckna The Gambler Magazine Premium.

Figur: Dagens Industri
Gå till Start