Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

AP-fonderna: ”Vi har aldrig haft någon diskussion med Lotteriinspektionen”

”Svenska staten säger att de utländska spelbolag som driver verksamhet i Sverige gör det olagligt. Å andra sidan äger staten aktier i dessa bolag för drygt 2,7 miljarder kronor”, skriver Dagens Industri.

Svenska staten har aktieposter utlandsregistrerade spelbolag via fyra av de sex AP- fonderna.

AP-fonderna förvaltar kapital i det statliga allmänna pensionssystemet. Mest spelbolagsaktier äger Andra AP-fonden, för drygt 1,3 miljarder.

Dagens Industri frågar Lotteriinspektionen och AP-fonderna om deras ståndpunkter.

DI: Anser myndigheten att de utländska spelbolagens verksamhet i Sverige är i strid med svensk lag? 

– Ja, absolut, säger Jenghis Ahangari, jurist på Lotteriinspektionen, till Dagens Industri.

[irp]

“De ska följa de lagar och regler som gäller där de är registrerade”

Peter Lundkvist, som är ägaransvarig på Tredje AP-fonden, företräder samtliga AP-fonder via deras etiska råd, Etikrådet.

– Som vi har tolkat det verkar bolagen från utlandet och omfattas inte av svensk lagstiftning. Om man är registrerad på exempelvis Malta är det maltesisk lagstiftning som gäller, säger han till Dagens Industri.

DI: Lotteriinspektionen hävdar ju att de verkar i strid med svensk lag. Vad säger du om det? 

– Vi har en annan syn.

DI: Bortser ni från att bolagen verkar i Sverige? 

– De verkar ju inte bara i Sverige, de verkar i många, många andra länder också.

DI: Men bortser ni från att de verkar i Sverige? 

– Nej, inte bortser, utan de ska följa de lagar och regler som gäller där de är registrerade.

DI: AP-fondernas riktlinjer för investeringar kräver att de ska ”verka för att bolag följer tillämpliga lagar i de länder där verksamheten bedrivs”. 

– Just det. Vi pratar ju med de här bolagen hela tiden, säger Peter Lundkvist till Dagens Industri.

DI: På vad för sätt verkar ni för att de här spelbolagen ska följa svensk lag på den svenska marknaden? 

– I det här fallet är det att de ska följa till exempel lämpliga branschstandarder eller använda egna regler för ansvarsfull marknadsföring och försäljning, eller att de arbetar för att förebygga och motverka korruption och penningtvätt.

DI: Men hur verkar ni för att de ska följa tillämpliga lagar i de länder verksamheten bedrivs? 

– Om du är ute efter att de ska följa Lotteriinspektionens intentioner, då betyder det att de inte ska bedriva någon verksamhet i Sverige, säger Peter Lundkvist.

Han fortsätter:

– Om Lotteriinspektionens uppfattning är att de här bolagen bryter mot svensk lagstiftning, då finns det bara ett sätt att komma i land, att de avbryter sin verksamhet i Sverige.

DI: Så då var min fråga hur ni verkar för att de ska följa svensk lagstiftning. 

– Det är inte bara lotterilagen, det finns andra lagar de ska följa.

DI: Varför har ni landat i ett annat ställningstagande än Lotteriinspektionen? 

– Vi har aldrig haft någon diskussion med Lotteriinspektionen. Jag har ingen synpunkt på Lotteriinspektionens ställningstagande, vad den har för grund för sina beslut.

DI: Grunden är att den är tillsynsmyndighet över den lag som reglerar den här typen av verksamhet i Sverige.

– De ska se till att de reglerade bolagen följer svensk lagstiftning. Bolag som är registrerade utomlands har inte Lotteriinspektionen tillsyn över. Det kan man tycka vad man vill om, säger Peter Lundkvist.

DI: Kan du se dilemmat? 

– Jag kan se dilemmat, och jag kan se att man kan göra olika tolkningar.

Hela artikeln, med ytterligare kommentarer, finns att läsa här.

Gå till Start