Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

PostkodFöreningen slår samman tre stiftelser till en

Svenska PostkodFöreningen slår ihop tre stiftelser till en. Syftet är att finansiera ännu fler projekt genom att koncentrera projektpengarna.

De projektmedel som tidigare fördelats mellan Svenska PostkodStiftelsen, PostkodLotteriets Kulturstiftelse och PostkodLotteriets Idrottsstiftelse slås samman och den stiftelse som blir kvar är Svenska PostkodStiftelsen.

– Genom det här räknar Svenska PostkodFöreningen med att än mer av överskottet når ideell sektor, säger Svenska PostkodFöreningens lotteriförståndare Cecilia Bergendahl, tillika Managing Director för operatörsbolaget Novamedia.

[irp]

Fortfarande möjligt med kultur- och idrottsprojekt

Påbörjade projekt inom Kultur- och Idrottsstiftelsen drivs vidare till dess de har löpt ut och slutrapporterats till Lotteriinspektionen.

Nya projekt inom kultur och idrott beviljas framöver av PostkodStiftelsen.

PostkodStiftelsen meddelar även att man under våren får en ny organisation. Förhoppningen är att samtliga medarbetare kan övergå dit när den nya organisationen är på plats.

Gå till Start