Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Spelutredaren: ”Även om man aldrig ska ropa hej förrän man är över bäcken…”

Lotteriinspektionens årsredovisning skriver generaldirektör Håkan Hallstedt ett förord där han även gör vissa kommentarer om den pågående spelutredningen.

Inga Churchill-referenser noteras.

– Även om man aldrig ska ropa hej förrän man är över bäcken, så räknar de flesta, inklusive jag själv, med att regering och riksdag så småningom ska landa i ett beslut om en ny ordning där vi får en modern och ändamålsenlig spelreglering, skriver Håkan Hallstedt i sitt förord.

”Ett legitimitetsproblem för den nuvarande spelpolitiken”

En gammal liknelse i spelbranschen, sann eller ej, är att Lotteriinspektionen är en ”tiger utan tänder”. Det vill säga den har mandat till att hugga, men ”ingenting” att hugga med (reprimander som känns).

Håkan Hallstedt understryker att det dagliga arbetet fortgår fram till dess att det finns ett nytt regelverk på plats, men att det inte alltid är alldeles lätt.

– Fram till dess en ny ordning införs, så gäller den gamla. I denna brytningstid krävs det ibland pedagogisk förmåga när vi ska förklara gällande regelverk och vad Lotteriinspektionen kan och inte kan göra.

Han utvecklar:

– Till exempel utgör den stora ökningen av annonser i tv, radio och tidningar ett legitimitetsproblem för den nuvarande spelpolitiken. Många medborgare upplever reklamen som mycket störande. Främjandeförbudets utformning gör att vi saknar möjligheter att ingripa på ett effektivt sätt.

– Här har branschen en möjlighet att driva på för en bättre fungerande självreglering, skriver Håkan Hallstedt.

Processen långt ifrån över

Spellicensutredningen presenteras som tidigare beräknar den sista mars. Därefter vidtar en politisk process, där alla aktörer har möjlighet att göra sina röster hörda.

Efter beredningen i Regeringskansliet läggs ett slutligt förslag till riksdagen.

– Det är min förhoppning att den breda politiska enighet som finns kring behovet av en ny reglering också resulterar i en ny lagstiftning som är gynnsam för konsumenterna och attraktiv för aktörerna – samtidigt som spelandets avigsidor kan minimeras och intäkterna till staten värnas, skriver Håkan Hallstedt.

Hela årsredovisningen finns att ta del av här (pdf).

Gå till Start