Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Lotteriinspektionen ökade tillsynen under 2016

Lotteriinspektionen årsredovisar och berättar om hur verksamheten fortlöpt under 2016 samt delger läget på spelmarknaden utifrån sitt perspektiv. Myndigheten skriver bland annat att tillsynen ökade med drygt 1200 timmar gentemot föregående år. 

En stor del av myndighetens uppgift är att kontrollera den svenska spelmarknaden och dess aktörer.

Under året genomförde Lotteriinspektionen 5 119 kontroller och vid dessa konstaterades totalt 179 anmärkningar.

Andelen kontroller med anmärkning uppgick till ca 3,5 procent, en något högre siffra jämfört med 2015.

Källa: LI:s årsredovisning

Den totala tillsynen ökade

Lotteriinspektionens tillsyn av den reglerade spelmarknaden ökade med 1 248 timmar jämfört med 2015. Den största ökningen av nedlagd tid avsåg ATG, värdeautomater och övrig kontroll.

Övrig kontroll bestod främst av förberedande arbete med kommande reglering av penningtvätt.

Källa: LI:s årsredovisning

Ingen direkt uppgift att förhindra läggmatcher

Matchfixning och annan manipulation av idrottsresultat där spel om pengar varit inblandat ingår inte i Lotteriinspektionens regleringsbrev.

Dock har myndigheten arbetat med frågan genom en tipsfunktion på sin hemsida, där allmänheten kan lämna anonyma tips om misstänkt matchfixning.

– Tips av varierande slag har kommit in. Myndigheten fortsatte samarbetet med andra myndigheter, riksidrottsförbundet, specialförbunden och spelbolagen i arbetet mot matchfixning, delger man.

Hela årsredovisningen finns att ta del av här (pdf).

Gå till Start