Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

2016 års siffror – spelmarknaden fortsätter växa

Under 2016 har den totala omsättningen på svensk spelmarknad ökat med 5 procent jämfört med året innan, meddelar Sveriges spelmyndighet, Lotteriinspektionen.

Varje kvartal sammanställer Lotteriinspektionen statistik över hur spelmarknaden utvecklas.

För de reglerade aktörerna baseras omsättningssiffrorna på uppgifter från respektive aktör och för aktörer utan tillstånd i Sverige, till exempel spelbolag med säte på England, Malta eller Gibraltar, hämtas omsättningssiffror från H2 Gambling Capital och Lotteriinspektionens omvärldsanalys.

Omsättningen avser efter utbetalda vinster, så kallad nettoomsättning. Mindre avrundningar kan förekomma.

[irp]

Spelmarknaden i fortsatt tillväxt

Sammanställningen av 2016 års siffror visar på ytterligare ett starkt år för spelmarknaden.

– Spelaktörer med svenskt tillstånd omsatte drygt 17 miljarder kronor, efter utbetalda vinster (netto). Det är en ökning med 3 procent, meddelar Lotteriinspektionen.

Svenska Spel omsatte nästan 9 miljarder kronor och ATG drygt 4 miljarder.

Folkrörelsernas lotterier ökade sin omsättning med totalt 2 procent under 2016.

[irp]

Landbaserat spel sänker snittet

De landbaserade spelen minskade med cirka 3 procent medan spel på internet ökade med 14 procent.

– De landbaserade spelen ökade under 2016 genom att ombudsspelet ökade med 2 procent, däremot minskade banspelet med 12 procent. Spel på internet omsatte 2,1 miljarder vilket innebär en ökning med 16 procent jämfört med 2015.

I genomsnitt lägger de svenska hushållen 2,4 procent av sin disponibla inkomst på reglerat spel, vilket motsvarar 6 062 kronor per person över 18 år, meddelar Lotteriinspektionen.

[irp]

+16% för utlandsbaserade spelbolag

Efter avdrag för vinster blir den genomsnittliga konsumtionen av spel 2 164 kronor, men till den siffran ska adderas spel hos aktörer utan tillstånd i Sverige.

De svenska hushållen beräknas lägga cirka 650 kronor hos dessa aktörer, enligt Lotteriinspektionen.

– Aktörer utan svenskt tillstånd fortsätter att ta marknadsandelar och omsatte cirka 5,1 miljarder kronor vilket motsvarar en ökning med 16 procent jämfört med 2015.

[irp]

Står fast vid trenden

Enligt Lotteriinspektionens marknadsundersökning ”Allmänheten om spel 2016” ser man en trend att färre personer spelar för mer.

– I den senaste mätningen svarade 68 procent av de tillfrågade att de hade spelat på spel om pengar under de senaste 12 månaderna. Det kan jämföras med 2015 då 70 procent svarade att de hade spelat på spel om pengar och 2014 då 71 procent svarade att de hade spelat på spel om pengar, skriver myndigheten.

[irp]

Folkrörelsernas spel- och lotteriverksamhet 2016

Lotteriinspektionens sammanställning:

  • Svenska Postkodföreningen omsatte drygt 2 miljarder kronor, vilket är lika      mycket som året innan.
  • Folkspel, med Bingolotto och Sverigelotten, omsatte 680 miljoner kronor vilket innebär en ökning med 10 procent.
  • IOGT-NTO, som bland annat har Miljonlotteriet, omsatte 285 miljoner kronor, en minskning med 3 procent.
  • SAP/SSU, som bland annat har Kombilotteriet, omsatte 216 miljoner kronor vilket är en ökning med 16 procent.
  • Övriga rikslotterier omsatte 212 miljoner kronor vilket är en ökning med 25 procent.
Pajdiagram som visar aktörernas andelar av den svenska spelmarknaden
Figur: Lotteriinspektionen
Gå till Start