Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Rapport lyfter näringsperspektivet inför licensmarknaden

Henrik Jordahl, docent i nationalekonomi och programchef vid IFN, och David Sundén, ekon. dr, har på uppdrag av Branschföreningen för Onlinespel undersökt den svenska onlinespelbranschens förutsättningar att verka inom landet.

De kommer bland annat fram till att en framtida omreglering av spelmarknaden bör beakta näringsperspektivet och spelföretagens beröringspunkter med andra svenska tech- och internetföretag.

– Det är glädjande att rapporten belyser onlinespelföretagen som del av den framgångsrika svenska IT-sektorn, säger Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för BOS.

Han fortsätter:

– Den svenska onlinespelbranschen är en modern framgångssaga som på 20 år har växt till ett tjugotal företag med 7 300 anställda och en omsättning i Sverige efter utbetalda vinster på 4,4 miljarder kronor.

Henrik Jordahl presenterar rapporten.

Sverige har tappat digitala entreprenörer

I rapporten understryker David Sundén och Henrik Jordahl bland annat behovet av att beakta näringsperspektivet då ett licenssystem nu ska införas på den svenska spelmarknaden.

– Som följd av förlegad spelreglering har många högutbildade och entreprenöriella svenskar känt sig tvingade att lämna landet för att kunna förverkliga sina visioner. Vi måste nu göra vad vi kan för att begränsa fortsatt kompetenstapp och ta hänsyn till spelföretagens förutsättningar att verka inom Sverige, avslutar Gustaf Hoffstedt.

Hela rapporten finns att ladda ned här (pdf).

Gå till Start