Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Spelbranschen får två branschföreningar – istället för en

Spelbranschens Etiska Råd (SPER) har beslutat att organisationen ska ombildas till en branschorganisation för spelbranschen. Beslutet är en konsekvens av att man inte nått önskat resultat i arbetet med Branschföreningen för Onlinespel (BOS). Spelbranschen får därmed inom kort två branschföreningar.

The Gambler Magazine rapporterade i somras att SPER och BOS hade för avsikt om att gå samman.

Nu blir det inte så, åtminstone inte just nu.

Läs mer: BOS och SPER vill se gemensam branschorganisation (8/7-16)

Nya bud: Samtalen strandade

Parterna undertecknade i somras en gemensam avsiktsförklaring, med syfte att ta fram samlade riktlinjer för självreglering av spelmarknaden, med målet att på sikt bilda en gemensam branschorganisation.

Under hösten har arbetet fortlöpt i arbetsgrupper med representanter från de bägge aktörerna, men samarbetet strandade.

– Vår målsättning var att hitta en standard som alla aktörer kunde ställa sig bakom och att bilda en gemensam branschorganisation. Vi nådde tyvärr inte ända fram. För oss var frågorna om konsumentskydd centrala i diskussionerna, kommenterar SPER:s generalsekreterare Maria Lindström.

Lennart Käll exemplifierade utmaningar och möjligheter

I samband med att avsiktsförklaringen presenterades bloggade Svenska Spels vd, Lennart Käll, om utmaningarna och möjligheterna med samarbetet.

– Jag ska inte sticka under stol med att det kommer att bli många tuffa diskussioner. Det finns frågor där åsikterna tvärt går isär mellan de i Sverige reglerade bolagen och de utlandsbaserade. Jag tror att mycket handlar om företagens historik. Vi har olika rötter, vilket påverkar våra värderingar och i sin tur skapar olika företagskulturer. Det har tidvis lett till misstro från bägge sidor kring den andra sidans avsikter, bloggade spel-vd:n.

Lennart Käll såg dock också ljuspunkter. Han fortsatte:

– Men det finns också mycket som förenar. Vi tror på det vi gör och tycker alla att spel i grunden är något positivt. Spel är underhållning och spänning, en krydda i vardagen. Alla seriösa spelbolag är samtidigt högst medvetna om att spel om pengar även har baksidor, vare sig det nu handlar om spelberoende eller matchfixning, skrev Lennart Käll.

Startar en branschorganisation ändå

Istället har SPER beslutat att ombilda sig från ett ”etiskt råd” till branschorganisation.

Enligt SPER samlar organisationen idag tre fjärdedelar av branschens aktörer, sett till omsättning.

– Den nya branschorganisationen ska föra det arbetet vidare men också brett arbeta för att stärka förtroendet för branschen och vara en samtalspartner till regeringen, myndigheter och andra aktörer, meddelar man i nyheten.

Öppnar för ’stödmedlemskap’ 

Maria Lindström, generalsekreterare för SPER, kommenterar i ett pressmeddelande:

– Den svenska spelpolitiken utgår från målet om en sund och säker spelmarknad. Det är viktigt att ta sociala hänsyn i den kommande regleringen och krav på hur man marknadsför produkter och spel. Vi vill samla alla aktörer som vill hjälpas åt för att nå det målet, säger Maria Lindström.

SPER meddelar även att den nya branschorganisationen kommer vara öppen för alla som får licens i Sverige – och man ger även möjlighet för utomlandsregistrerade spelbolag att ansöka om ”stödmedlemskap”, förutsatt att man följer SPER:s riktlinjer kring marknadsföring.

Tips: Lyssna på podcasten Speleffekten avsnitt 8, där både Maria Lindström (SPER) och Gustaf Hoffstedt (BOS) var gäster i studion.

  • Apple: Speleffekten i iTunes (länk)
  • Dator/Android: Libsyn (länk)

OBS! Artikeln/ämnet avses uppdateras med kommentar från BOS.

Gå till Start