Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Svenska spelmarknaden växer stadigt – både svenska och utländska aktörer ökar

När Lotteriinspektionen offentliggör statistik på hur den svenska spelmarknaden utvecklas talar siffrorna sitt tydliga språk: både svenska och utlandsbaserade aktörer fortsätter att växa.

Totalt beräknas spelmarknaden ha ökat med 5 procent under årets tre första kvartal.

– Spelaktörer med svenskt tillstånd ökade sin omsättning med 3 procent under denna period jämfört med samma period förra året. Totalt omsatte dessa drygt 12 miljarder kronor, efter utbetalda vinster, meddelar Lotteriinspektionen.

Beräknas ha ökat med 16 %

Utlandsbaserade spelbolag växer snabbare än marknaden.

– Aktörer utan svenskt tillstånd fortsätter ta marknadsandelar och beräknas ha ökat sin omsättning med 16 procent vilket skulle motsvara cirka 3,5 miljarder kronor.

kvartal3_2016
Källa: Lotteriinspektionen, Q3 2016.

För de reglerade aktörerna baseras omsättningssiffrorna på uppgifter från respektive aktör och för aktörer utan svenskt speltillstånd hämtas underlag från H2 Gambling Capital samt Lotteriinspektionens omvärldsanalys.

Omsättningen avser efter utbetalda vinster (så kallad nettoomsättning) och är en jämförelse med samma period föregående år. Sammanställningen har avrundats.

Aktörers utveckling i korthet, enligt Lotteriinspektionen

  • Svenska Spel omsatte cirka 6,5 miljarder kronor, vilket är i paritet med samma period i fjol.
  • ATG:s omsättning ökade med 5 procent och uppgick till 2,9 miljarder kronor.
  • Svenska Postkodföreningen ökade med 8 procent och omsatte drygt 1,7 miljarder kronor.
  • Folkspel, som bland annat tillhandahåller Bingolotto och Sverigelotten, omsatte 358 miljoner kronor vilket innebär en ökning med 5 procent.
  • IOGT-NTO, som bland annat har Miljonlotteriet, omsatte 220 miljoner kronor, en minskning med 3 procent.
  • SAP/SSU, som bland annat har Kombilotteriet, omsatte 165 miljoner kronor vilket är en ökning med 21 procent.
  • Övriga rikslotterier omsatte 148 miljoner kronor vilket är en ökning med 27 procent.

Kvartalsstatistik från Lotteriinspektionen finns att ta del av här.

Läs mer om Lotteriinspektionen och deras arbete här och följ dem på Twitter här.

Gå till Start