Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Rapport: Endast 8 % av polisanmälningarna ledde till åtal

Lotteriinspektionen har i en rapport sammanställt uppföljningen av myndighetens polisanmälningar avseende automatspel utan tillstånd. Åtal väcktes enbart i 8 procent av fallen.

Myndigheten genomför regelbundet tillsyn för att upptäcka spel som saknar tillstånd, ett arbete som i många fall till polisanmälningar.

I en sammanställning över de 130 polisanmälningar som Lotteriinspektionen gjort under 2014 och 2015, gällande misstanke om anordnande av automatspel utan tillstånd, framkommer att åtal endast väcks i ett fåtal av fallen.

Endast ett fåtal anmälningar ledde till åtal

Lotteriinspektionens uppföljning visar att:

  • Åtal har väckts i 8 procent av de anmälda fallen
  • Beslut om att lägga ned förundersökning har fattats för 24 procent
  • I 62 procent av fallen pågick fortfarande förundersökning.
  • Åtta anmälningar saknades, vilket motsvarar 6 procent.

De saknade ärendena hade inte diarieförts hos Polismyndigheten.

Kommer att anmäla till Åklagarmyndigheten

För att minska långa handläggningstider hos polismyndigheten kommer Lotteriinspektionen att ändra strategi.

– I de fall där vi bedömer att det föreligger brott, i exempelvis näringsverksamhet, kommer vi framöver att göra brottsanmälningar direkt till Åklagarmyndigheten. Förhoppningen är att detta ska leda att färre ärenden avskrivs och att fler åtal väcks, meddelar man.

Ta del av rapporten här (pdf).

Gå till Start