Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Mr Green kvartalsrapporterar – ”Kunderna gillar nya Mr Green”

Mr Green kvartalsrapporterar och ökar spelintäkterna med 14 procent i tredje kvartalet 2016. Intäktsökningen kommer bland annat från ett breddat produkterbjudande, ett växande antal kunder samt en stark marknadsposition utanför Norden, meddelar spelbolaget.

Per Norman, vd för Mr Green, berättar att man under kvartalet haft högt tempo för att implementera den nya affärsstrategin, ”Mr Green 2.0”.

– Affärsstrategin bygger på fem hörnstenar: varumärke, spelupplevelse, produktutbud, geografisk expansion samt att vara den ledande aktören inom hållbarhet och Green Gaming (ansvarsfullt spelande), skriver han i vd-ordet.

”Kunderna gillar nya Mr Green”

Han framhåller bland annat den starka tekniska plattform som bolaget arbetar utifrån.

– Tack vare teknikplattformen kunde sportboken lanseras flera månader före den ursprungliga tidplanen. Sportboken har fått ett positivt mottagande av våra kunder och intäkterna utvecklas enligt plan, berättar han.

Antalet aktiva kunder hos Mr Green ökade med 39 procent under det tredje kvartalet.

– Kunddeponeringar var också de högsta någonsin och ökade med 21,0 procent från tredje kvartalet förra året och med 14,2 procent från andra kvartalet i år. Det är ingen tvekan om att kunderna gillar nya Mr Green, fastslår Per Norman.

Anser att de har en bra position på marknaden

Vad gäller konkurrensen bedömer spelbolaget i sin marknadsutsikt att ett flertal europeiska länder kommer att införa lokala regleringar de kommande åren.

– Mr Green välkomnar denna utveckling och har under en längre tid förberett sig på att marknaderna regleras lokalt och att skatter och avgifter kan tillkomma liksom högre krav på bland annat bolagsstyrning och ansvarsfullt spelande, skriver man.

Spelbolaget anser att man har en bra position för den kommande marknadsutvecklingen.

Ska optimera marknadsföring och spelupplevelse 

Fokus framöver är att ”utnyttja kraften” i den nya teknikplattformen.

– Den har gett oss nya möjligheter att utveckla en datadriven, innovativ marknadsföring och förändra kundkommunikationen. Hittills ser våra framsteg lovande ut och vi fortsätter utveckla processer och analysverktyg för att optimera marknadsföringen och skapa en unik spelupplevelse, skriver Per Norman.

Hela rapporten finns att ta del av här (pdf).

mrgo16-3

Finansiell information för det tredje kvartalet, från Mr Green:

  • Totala intäkter ökade med 14,0 procent till 229,9 (201,6) Mkr. Intäkterna ökade till följd av breddat produkterbjudande, växande antal kunder och stärkt marknadsposition utanför Norden.
  • EBITDA före poster av engångskaraktär uppgick till 17,4 (40,8) Mkr. EBITDA-marginalen före poster av engångskaraktär var 7,6 (20,2) procent. Resultatet påverkades av högre lokala spelskatter och ökade marknadsföringskostnader.
  • Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till -0,02 (-2,12) kr.
Gå till Start