Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Svenska Spel delårsrapporterar: “Vi ökar nettospelintäkterna”

Idag rapporterar Svenska Spel sina siffror för det andra kvartalet 2016. Spelbolaget tappar tillväxten något under det andra kvartalet, men redovisar en positiv totaltillväxt på första halvåret. Resultatet för det andra kvartalet blev 1 096 miljoner kronor.

Nettospelintäkterna för andra kvartalet uppgick till 2 111 MSEK, en minskning med 52 MSEK (2,4 %) jämfört med föregående år. Nettospelintäkterna för första halvåret uppgick till 4 392 MSEK, vilket var 43 MSEK eller 1 % bättre än föregående år.

Försäljning i mobilen ökade 53 procent

Koncernens resultat efter finansiella poster och skatt för andra kvartalet blev 1 096 miljoner kronor, en minskning med 39 miljoner kronor (3,5 %).

– Vi ökar nettospelintäkterna totalt sett för första halvåret jämfört med föregående år. Dock ser vi ett tapp i tillväxt under framförallt maj, vilket påverkade andra kvartalet negativt, från juni ser vi återigen tillväxt, kommenterar Svenska Spels vd, Lennart Käll.

Han fortsätter:

– Kanal Online, som står för merparten av vår tillväxt, ökade med 9 procent under andra kvartalet, varav försäljning via mobilen ökade med hela 53 procent. I juni lanserade vi en spelapp inför fotbolls-EM och den har redan laddats ned av över 170 000 personer.

Imagevärdet: Fler svenskar är positiva

Noterbart från rapporten är även att spelbolagets imagevärde, som anger andelen svenskar som är uttalat positiva till Svenska Spel, uppgick till 55 %, vilket är en ökning med tre procentenheter jämfört med föregående kvartal.

– Vi ska fortsätta stärka kundrelationen ytterligare och öka innovationstakten genom att leverera nya upplevelser, nya produkter och tjänster där spel är till glädje för alla, avslutar Lennart Käll.

Bland särskilda händelser under andra kvartalet lyfter Svenska Spel bland annat fram det nya samarbetsavtalet med Svenska Bandyförbundet. Avtalet löper över tre år till ett värde av drygt 16 miljoner kronor.

Lennart Käll: “Vi har en integrerad spelansvarskultur”

I rapporten lämnar spelbolaget även en kommentar om den pågående spelutredningen, något man ser fram emot att ta del av resultat av i mars nästa år.

– Vi är väl förberedda och välkomnar en licensmarknad på lika villkor där kunden kan testa sin tur och skicklighet och samtidigt känna trygghet och säkerhet. Vi har en integrerad spelansvarskultur som vi vet har effekt på spelandet och starka produkter inom tur, sport och fysiskt kasino, skriver Lennart Käll i rapportens vd-ord.

Hela halvårsrapporten finns att ta del av här: Svenska Spel-Delarsrapport Q2 2016 (pdf)

Gå till Start