Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Domstolen: De kan inte överklaga ATG:s tillstånd

Betsson och Unibet ansökte tidigare i år hos Högsta förvaltningsdomstolen om rättsprövning av regeringsbeslutet gällande ATG:s tillstånd att arrangera spel. Nu har beslutet offentliggjorts. 

Som The Gambler Magazine tidigare rapporterat om har Unibet blivit ombett av Branschföreningen för Onlinespel (BOS) att utvärdera och ”angripa” regeringens beslut att ge ATG tillstånd för spelverksamhet. Bakgrunden är den potentiella jävsituation som enligt branschföreningen har uppstått.

Unibet ansökte, tillsammans med Betsson, hos Högsta förvaltningsdomstolen om rättsprövning av regeringens beslut för att få domstolens svar.

Vid inlämnandet av ärendet fokuserade man på tre frågor:

  1. Om ATG bör få ett tillstånd trots att bolaget numera är rent vinstdrivande
  2. Om det har förekommit jäv vid handläggningen när beslutsfattaren vid en remissinstans samtidigt satt i ATG:s styrelse
  3. Om regeringen kan bevilja ett speltillstånd utan att motivera sitt beslut

I huvudsak två yrkanden

I vad som går att utläsa i domstolens beslut fokuserade spelbolagens anmälan på två huvudfrågor:

  1. Bolagen yrkar på att regeringens beslut att tilldela ATG speltillstånd tills vidare inte ska gälla, så kallad inhibition.
  2. Betsson och Unibet avser även tilldelas svenskt tillstånd att anordna lotterier och vadhållning i motsvarande omfattning som ATG:s tillstånd. Motiveringen är bland annat att bolagen har licens i Danmark, där ATG ”samarbetar med och påverkar aktörer”, enligt yrkandet.

ATG får behålla sitt tillstånd

Nu har domstolens beslut offentliggjorts:

– Genom det klandrade beslutet meddelades ATG tillstånd att under 2016 för allmänheten anordna lotterier och vadhållning om pengar, står det i beslutsunderlaget.

Man fortsätter:

– Beslutet innebär inte att bolagen (Betsson och Unibet, reds. anm)  är berörda av regeringens beslut på ett sådant sätt att beslutet innefattar en prövning av bolagens civila rättigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. Ansökningarna om rättsprövning ska därför avvisas.

Beslutet meddelades 20 juni och finns att läsa i sin helhet här (pdf).

Läs mer: Begär överprövning av ATG:s speltillstånd: ”Uppenbart fall av jäv”
Gå till Start