Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Uteblivna högvinster gav IOGT-NTO jackpot

När IOGT-NTO årsredovisade 2015 visade siffrorna tydligt hur beroende organisationen är av lotteriintäkter. Och det var framförallt uteblivna högvinster från Miljonlotteriet som gjorde att det såg bra ut på sista raden.

– Årsredovisningen för 2015 ger en något splittrad bild av IOGT-NTO:s ekonomi, skriver Accent, som tagit en djupare titt på ekonomin.

Ulf Persson, IOGT-NTO:s förbundskassör kommenterar det fina resultatet till magasinet:

– En del av förklaringen är att flera av de högsta vinsterna i Miljonlotteriet inte gick ut. Det är roligt i det korta perspektivet, men vi kan inte räkna med att högvinsterna hela tiden ska bli kvar och förbättra lotterinettot.

Lotteriintäkter = 92 % av intäkterna

Accent menar att IOGT-NTO är helt beroende av Miljonlotteriet.

– Lotteriet står för 92 procent av intäkterna, att jämföra med medlemsavgifterna som inte ens bidrar med 1 procent, utvecklar man.

Ulf Persson håller med:

– Jag har ingen kristallkula, men om spellagstiftningen ändras så kan vi hamna i en situation där Miljonlotteriet ska konkurrera med stora spelföretag om att göra överskott. Då kommer vi att få det svårt och då kommer vår ekonomiska situation att snabbt förändras.

Han fortsätter:

– Vi ska fortsätta jobba med lotterier, men vi har sagt att vi också behöver hitta andra finansieringssätt.

Under 2015 gav organisationens satsning på insamlingsaktiviteter en intäkt på 289 000 kronor, medan Miljonlotteriet gav 62 miljoner.

Läs mer: Stort överskott för IOGT-NTO – men mindre verksamhet

Gå till Start