Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Cherry siktar på Nasdaq-notering – och nya licensmarknader

The Gambler Magazine rapporterade nyligen om Cherrys köp av ComeOn. Nu meddelar också företaget, via sin kvartalsrapport, att man blickar fram mot en notering under året samt öppnar för nya förvärv.

Cherrys första kvartal resulterade i ökade intäkter, till 177,3 mkr (+86 %), bland annat tack vare en växande onlineverksamhet. Onlineverksamheten utgör idag mer än tre fjärdedelar av koncernens intäkter.

– Som tidigare kommunicerats har Cherry ansökt om en notering på Nasdaq Stockholm, Ett arbete som förskjutits till förmån för förvärvet av ComeOn. Nu kan resurser frigöras för detta viktiga arbete och målet är fortsatt att noteras under 2016, kommenterar Cherrys vd Fredrik Burvall i kvartalsrapporten.

Yggdrasil Gaming ökade under kvartalet omsättningen med 519 procent och restaurangcasino med 10 procent. I januari slutförde Cherry förvärvet av Moorgate Media Ltd, ett Maltabaserat affiliatebolag.

Koncernens resultat efter skatt uppgick till 17,5 mkr (-11,8).

Vill fortsätta söka fler licenser

Förvärvet av ComeOn ser Fredrik Burvall mycket positivt på, bland annat då man behåller flera nyckeltjänster i det uppköpta bolaget:

– Vi är väldigt nöjda att ComeOns management och grundare fortsatt kommer vara operativa i bolaget. Tillsammans skulle de båda bolagen ha haft en omsättning för 2015 på cirka 1,3 miljarder kronor och en väsentligt högre vinst. Vi räknar med att kunna slutföra förvärvet av initiala 49 procent under juni månad.

Fredrik Burvall ser även positivt på spelbolagets framtid på reglerade marknader:

– Cherry kommer, utöver de licenser bolaget redan har, fortsätta söka lokala licenser där vi förväntar oss en stark tillväxt och har påbörjat en ansökningsprocess för att erhålla en operatörslicens i Storbritannien, vilken förväntas vara på plats under andra halvan av 2016.

Hela kvartalsrapporten finns att ta del av här.

Gå till Start