Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Svenska Spel kvartalsrapporterar: “Vi växer inom samtliga spelkategorier”

Svenska Spel redovisar idag sin rapport för det första kvartalet 2016. Spelbolagets vd, Lennart Käll, är positiv till utfallet och framhåller kombinationen tillväxt och spelansvar. Bolaget växer inom samtliga spelkategorier.

Nettospelintäkterna för koncernen uppgick till 2 281 MSEK, en ökning med 95 MSEK (4,4 %) jämfört med föregående år.

– Inledningen av 2016 uppvisar samma positiva utveckling som avslutningen på 2015, berättar Lennart Käll, vd Svenska Spel. Vi växer inom samtliga spelkategorier; turspel, sportspel och kasinospel. Bland våra kanaler går Online fortsatt starkt, spel i mobil och surfplatta ökade med 67 procent.

Han fortsätter:

– Vårt finansiella resultat visar att det går att kombinera tillväxt och spelansvar. Därför är det rimligt att högt ställda spelansvarskrav får bli modell för en ny spelreglering.

Koncernens resultat efter finansiella poster och skatt för första kvartalet 2016 blev 1 269 MSEK, en ökning med 67 MSEK (5,6 %). Rörelsemarginalen uppgick till 23,1 %, vilket är över ägarens finansiella mål.

Svenska Spels första kvartal (januari-mars) 2016

  • Nettospelintäkterna för koncernen uppgick till 2 281 MSEK (2 186), en ökning med 4,4
  • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 1 267 MSEK (1 191), en ökning med 6,4 %.
  • Resultatet för koncernen uppgick till 1 269 MSEK (1 202), en ökning med 5,6 %.
  • Rörelsemarginalen uppgick till 23,1 % (22,7).
  • Nöjd-kund-index uppgick till 69 och är oförändrat jämfört med föregående kvartal.
  • Svenska Spels imagevärde uppgick till 59 % vilket är en minskning med 1 procentenhet jämfört med föregående kvartal.
  • Spelkollsindex uppgick till 76.

Delårsrapporten för januari-mars 2016 finns att ta del av här (pdf).

Gå till Start