Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Oklart vilka spelansvarsinsatser som ger bäst effekt

Folkhälsomyndigheten har kartlagt effekten på spelande och spelproblem utifrån 38 studier inom flertalet områden. Resultatet visar att det finns ett visst vetenskapligt stöd för att skolinterventioner kan minska spelande hos unga, men man fann ingen effekt för minskning av spelproblem.

Inom övriga områden pekar enstaka studier på att insatserna gav önskad effekt, men för att stärka kunskapsläget behövs fler studier.

En slutsats från rapporten är att man behöver mer kunskap om förebyggande metoder och utvärderingar med bättre studiedesign.

Finns flera kunskapsluckor

Rapporten identifierar en rad kunskapsluckor kring betydelsen av regleringsform, tillståndsgivning och tillsyn, reklam, öppettider, spelkort, självavstängningar, informationskampanjer och klockor på spelmaskiner.

Alla dessa exempel lyfts fram som kunskap som behövs om spelbolag ska kunna bedriva evidensbaserade spelansvarsinsatser. Med andra ord för att kunna hjälpa personer med spelproblem på bästa möjliga sätt.

Hela rapporten (138 sidor) finns att ladda ner här: Metoder för att förebygga spelproblem

Gå till Start