Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Lotteriinspektionen presenterar Spelmarknaden 2015

För nionde året i rad har Lotteriinspektionen nu sammanställt sin rapport över den svenska spelmarknaden för föregående år. Spelmarknaden 2015 är måste-läsning för varje seriös aktör i spelbranschen.

Rapporten är sammanställd av Maria Wennerberg Sedigh och Lotteriinspektionens handläggare Joel Kitti-Junros. Det är den nionde i ordningen och fokus har varit på att få med så mycket information som möjligt i det begränsade utrymmet.

– Liksom tidigare rapporter kan inte heller denna sammanställning innehålla analyser eller bedömningar som täcker alla områden på spelmarknaden, skriver Maria Wennerberg Sedigh i rapportens inledning.

Maria Wennerberg Sedigh fortsätter:

– Vi har dock gjort ett försök att få med mycket information i en relativt kort sammanställning. Det är vår förhoppning att denna rapport ger en ökad förståelse av hur spelmarknaden ser ut i dagsläget och vad som kan komma att ske i framtiden inom området.

Utöver ovan nämnda skribenter finns ytterligare noterbara namn i uppställningen:

  • Dr Mark Griffiths, professor i spelstudier på Nottingham Trent University
  • Tina Thakor Ranking, konsult på 1710 Gaming Ltd
  • Andreas Gillberg, Clutch Entertainment

Dessa tre har skrivit varsina, mycket läsvärda, kapitel (bilagor) i rapporten.

Den svenska spelorden

En viktig händelse under året var förstås att regeringen utsåg sin riddare i spelutredningen, Håkan Hallstedt.

– Regeringen har gett Lotteriinspektionens generaldirektör Håkan Hallstedt i uppdrag att lämna förslag till en ny spelreglering som ska syfta till att skapa en spelmarknad som präglas av ett högt konsumentskydd, hög säkerhet i spelen och tydliga förutsättningar för att få verka på marknaden, berättar man i rapporten.

The Gambler Magazine har rapporterat om beslutet i flertalet artiklar under årets gång. Läs gärna ikapp under någon av nedan texter.

Spelpolitiska läget i Europa förstås i fokus

På den politiska kartan händer det saker runt om i världen och de svenska blickarna är naturligt nog nära kopplade till våra grannländer.

– Många länder i Europa fortsätter att öppna sina marknader för nya aktörer men Norge och Finland behåller sina monopol, sammanfattar man i ett avsnitt.

I rapporten fortsätter man:

– Nivån på skattesatsen är en viktig fråga när ett land öppnar marknaden för nya aktörer. Det är svårt att göra en korrekt avvägning mellan en skattesats som tilltalar aktörerna å ena sidan och en skattenivå som är lönsam för staten å andra sidan.

Även den tekniska diskussionen tas upp:

– En annan viktig fråga är var den tekniska utrustningen ska vara placerad. Fler och fler länder som öppnar sina marknader för nya aktörer kräver inte längre att den tekniska utrustningen måste vara placerad i landet.

Spelandet är relativt konjunkturokänsligt

Vidare fastslår man i det digra dokumentet att konsumtionen av spel i Sverige är relativt okänsligt för konjunkturer.

– Den reglerade svenska spelmarknadens nettoomsättning uppgick till 16,7 miljarder kronor 2015 (16,5 miljarder kronor 2014). Bruttoomsättningen uppgick till 45,6 miljarder kronor 2015 (44,9 miljarder 2014).

Omsättningssiffrorna för 2015 är dock fortfarande preliminära då alla aktörer på marknaden ännu inte rapporterat in sina siffror till Lotteriinspektionen.

Hela rapporten finns att ladda ner här (pdf 10MB).

spelkakan2015

Läs också: Blogg: ”Jag är The Gambler Magazine”

Gå till Start