Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Gustaf Hoffstedt bloggar hos ATG: “Olika villkor”

I slutet av januari lanserade ATG en spelpolitisk blogg. The Gambler Magazine frågade då om tanken var att bjuda in gästskribenter – och i dagarna delar Branschföreningen för Onlinespels generalsekreterare Gustaf Hoffstedt med sig av ris och ros i spalten.

Gustaf Hoffstedt inleder med att välkomna vad han upplever som ATG:s “svängning” i speldebatten:

– Även om ATG och de i EU reglerade spelbolagen som BOS företräder inte alltid delar samma syn på alla aspekter av spelfrågan så kan vi ändå enas om att det är i det öppna utbytet av idéer som vi når den bästa möjliga licensordningen, poängterar han.

Vidare berättar Gustaf Hoffstedt bland annat att han välkomnar ATG:s “svängning” i speldebatten:

– Det grundläggande goda med ATG:s förslag (“Lika villkor”, reds. anm.) är att man ställer sig bakom skiftet från monopol till licenssystem. Så har det sannerligen inte alltid varit; för bara några år sedan hamnade jag själv ofta i hård ordväxling med ATG som då kämpade för monopolets bevarande.

– Jag tror om jag ska vara lite krass att ATG:s åsiktsbyte bottnar i att deras monopol inte längre fungerar rent affärsmässigt, och att de ser ännu större svårigheter i framtiden, skriver Gustaf Hoffstedt.

“Ett mer passande namn hade varit Olika villkor”

Som generalsekreterare för Branschföreningen för Onlinespel är dock Gustaf Hoffstedt inte enkom positiv till ATG:s alternativa spelutredning. Och konstigt hade väl varit annars, kan tyckas.

Han menar bland annat att namnet “Lika villkor” kanske inte är det bästa.

– Ett mer passande namn på rapporten hade varit Olika villkor. Det krävs inte många stavelser i rapporten innan man börjar förorda särbehandling och specialvillkor, menar han.

Gustaf Hoffstedt fortsätter fortsätter:

– Det är också något som ATG:s VD Hasse Skarplöth slår fast i denna bloggs första inlägg: ”Vi får inte sätta upp ett regelverk som behandlar alla spelprodukter lika.” Därefter följer ett resonemang från ATG:s sida att a) deras egna produkter är i stort sett harmlösa och b) harmlösa produkter bör beskattas lägre än andra spelprodukter.

Stödlinjens siffror är inte forskning

Vidare besvarar Gustaf Hoffstedt ett av de argument som får anses vara en stark del i kärnan av den retorik som Hans Skarplöth anförde på spelseminariet i riksdagshuset den 11 februari. Med tabeller, statistik och (öppen) data från Stödlinjen påvisade han skillnader mellan olika spelprodukters “farlighet”.

Något som Gustaf Hoffstedt i sak inte invänder mot, men han poängterar siffrornas osäkerhet:

– Uppgifter om huvudsaklig spelform registreras för färre än var femte av dem som kontaktar Stödlinjen, 563 av totalt 3 058 svarande vid den senaste avrapporteringen, skriver han bland annat.

Hela Gustaf Hoffstedts gästinlägg finns att läsa här.

Gå till Start