Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Bet365 vill ha fler mattelärare

Om jag säger Bet365, vad tänker du på då? Ett utländsk bolag med skrytig reklam och snabba spel på så många marknader som möjligt – eller en stor arbetsgivare som sponsrar lärarutbildningar i syfte att höja intresset för matematik?

Välj själv om det finns ett motsatsförhållande.

Det brittiska spelbolaget Bet365 är Stokes största privata arbetsgivare och vill nu göra något åt stadens dåliga rykte inom utbildning – och dessutom hjälpa ungdomarna i regionen att komma väl förberedda till arbetslivet.

Denise Coates, vice-vd på Bet365, menar att matematikkunskaper blir allt viktigare i samhället, men att många ungdomar har för låga kunskaper i förhållande tillbehovet:

– Att lyckas med matematikutbildning är avgörande för framtidsutsikterna hos våra ungdomar, säger hon till SBC. Mattekunskaper är vitalt för ekonomisk framgång, både för individer och för samhället, och de har aldrig varit i en sådan hög efterfrågan från arbetsgivare som nu.

Som ett av flera initiativ lanserar man en satsning på att betala studieavgifterna för de studenter som väljer att studera till matematiklärare i Stoke.

Samarbetar med kommunen

Satsningen sker tillsammans med kommunen, som står för hälften av bidraget. Bet365 kommer erbjuda studenterna 2 000 brittiska pund per år i tre år och ytterligare en ”bonus” på 2 000 pund om studenten gör bra ifrån sig.

Totalt handlar det om en miljon pund som öronmärks för projektet.

– Samarbetet är en satsning baserad på grundskolor, högskolor och universitet över hela staden, fortsätter Denise Coates. Vi vill att man arbetar tillsammans för att stödja varandra, i syfte att höja utbildningsresultaten inom matematik för Stokes ungdomar.

Målsättningen är att få 70 % av eleverna att uppnå en högre betygsgradering i matematik, där jämförelsetal tagits fram på tre år. Den nuvarande siffran är 59 procent.

”Kompetens som efterfrågas av näringslivet”

Roisin Maguire, rektor på St Josephs College, som är en av de första skolorna som tar del av stödet, har bjudit in Englands motsvarighet till Skolinspektionens högste chef, Michael Wilshaw, för att visa upp satsningen.

– Anledningen till att vi har bjudit in Michael Wilshaw är att han alltid pratar illa om Stoke, och vi vill visa honom att det faktiskt händer bra saker här.

Michael Wilshaw har flertalet gånger pekat ut Stoke som ett dåligt exempel när det kommer till allmänna matematikkunskaper.

– När Denise Coates på Bet365 säger att hon måste kämpa för att locka riktigt bra matematiker till sitt företag har vi ett behov att fylla. Hon är mitt i näringslivet och vet vilken kompetens som efterfrågas, avslutar Roisin Maguire.

I den brittiska skolrankingen kommer Stoke på plats 144 av 152 regioner.

Gå till Start