Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Trendbrott: Spelet hos de svenska spelbolagen ökar i omsättning

Lotteriinspektionens sammanställning av den svenska spelmarknaden för år 2015 visar att den reglerade marknaden för första gången sedan 2012 ökar i omsättning. Nätspelandet står för den största omsättningsökningen.

För Svenska Spel, ATG och de omsättningsmässigt största rikslotterierna baseras siffrorna på kvartalsrapporter från 2015. Statistik för operatörer utan tillstånd i Sverige bygger på uppgifter från H2 Gambling Capital och Lotteriinspektionens egen omvärldsbevakning.

Spelet på den reglerade marknaden ökar för första gången sedan 2012

Under fjolåret beräknas den reglerade svenska spelmarknaden enligt Lotteriinspektionen ha haft en bruttoomsättning på 45,6 miljarder kronor (före utbetalda vinster).

– Det är en ökning med cirka 690 miljoner kronor (+1,5 %) jämfört med 2014, meddelar myndigheten. Efter utbetalda vinster var omsättningen 16,7 miljarder kronor, en ökning med cirka 250 miljoner kronor (+1,5 %).

Nätspelets nettoomsättning ökar på den svenska spelmarknaden, aktörer med svenskt tillstånd omsatte 3,6 miljarder (+8 %). Lotteriinspektionen bedömer att aktörer utan svenskt tillstånd omsatte 4,4 miljarder kronor (+6 %).

paj_total2015B

Reglerat nätspel rekordstarkt

Enligt Lotteriinspektionens uträkningar beräknas spel på nätet beräknas ha haft en god tillväxt under 2015. Nätspelet uppskattas ha omsatt cirka 8 miljarder kronor efter utbetalda vinster, vilket är en ökning med 7 procent jämfört med året innan.

– Aktörer med svenskt tillstånd omsatte 3,6 miljarder (+8 %) och aktörer utan svenskt tillstånd bedöms ha omsatt 4,4 miljarder kronor (+6 %), skriver Lotteriinspektionen.

Enligt The Gambler Magazine kan ett skäl till att de reglerade spelbolagen ökade mer än de utländska aktörerna vara att de svenska bolagen “kommit ikapp” den digitalisering som nätbolagen, av olika skäl, byggt sin affärsmodell kring.

Tillväxtmöjligheterna har helt enkelt varit som störst där.

Men det måste ändå understrykas att det får anses vara relativt oväntat. Någon draghjälp av den stagnerade nätpokern lär man till exempel inte ha fått – fast å andra sidan ökade ju ATG sitt spel online med hela 10 procent under fjolåret.

Vi lär få återkomma i ärendet.

Läs också:

Gå till Start