Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Plus och minus i Svenska Spels rapport för 2015

Svenska Spel rapporterar idag sin bokslutskommuniké för 2015. Spelbolaget visar en ökning av nettospelsintäkterna, men backar något i de nyckeltal som bland annat mäter kundnöjdhet och spelansvarsimage.

Svenska Spels resultat efter finansiella poster och skatt för 2015 blev 4 803 miljoner kronor, en ökning med 41 miljoner kronor (0,9 %) jämfört med 2014.

– Under 2015 visade vi på styrkan i vår strategi ”Upplevelse genom Ansvar”. Efter en förväntad nedgång i intäkter 2014 då obligatorisk registrering av spel infördes, ser vi nu tillväxt, berättar Lennart Käll i ett pressutlåtande.

Han fortsätter:

– Såväl intäkter som resultat och lönsamhet förbättras. Svenska Spel står väl rustat för den kommande omregleringen av spelmarknaden.

Bland de något negativa siffrorna kan nämnas att Svenska Spels ”Nöjd-kund-index” backar från 70 till 69 och att spelansvarsimagen tappar två procentenheter från 56 till 54 procent under det fjärde kvartalet.

Även imagevärdet minskade med två procentenheter.

Lennart Käll: Nätkasino gör att man inte hänger med marknaden

Rörelsemarginalen uppgick till 22,6 %, vilket enligt spelbolaget är över ägarens finansiella mål.

– Vi visar tillväxt under 2015, säger Lennart Käll till Dagens Industri. Under året som har gått ser vi att vi kan kombinera en ansvarsfull spelupplevelse med tillväxt. Det tycker vi är bra, fortsätter han.

DI: Varför pratar du om tillväxt när omsättningen är så gott som oförändrad jämfört med 2014?

– Tillväxten ser vi i första hand under slutet av året. De senaste sju månaderna juni till december hade vi en tillväxt på 2,5 procent. Och i december isolerat låg tillväxten på 4 procent.

Enligt Dagens Industri ökar spelandet något för Triss, Eurojackpot och de tipsbaserade spelen (Stryktipset, Europatipset, Topptipset). Även Casino Cosmopol går bra.

Däremot har intresset för Lotto- och Jokerspelen minskat något under året.

Svenska Spel fortsätter dock tappa marknadsandelar – och vid slutet av årets tredje kvartal låg deras andel av marknaden på 42 procent, jämfört med 44 procent vid början av året.

– Det beror på att vi inte har nätkasino, som är den enskilt största produkten i Sverige och som växer snabbast. Vi har också olika villkor på marknaden mellan oss reglerade och de oreglerade, säger Lennart Käll till Dagens Industri.

DI: Är du nöjd med direktiven till spelutredningen som enligt civilministern ska leda till en omreglerad marknad innan mandatperiodens slut?

– Vi välkomnar att vi går mot en marknad med lika villkor. Det handlar framför allt om hur vi bäst kan skydda konsumenten på den här marknaden. På vilket sätt ska man få marknadsföra, annonsera och använda bonusar? Det är en mängd viktiga punkter.

Enligt Dagens Industri landade Lennart Källs samlade ersättning för 2015 på 5,2 miljoner kronor, varav strax under 4 miljoner var lön.

Förlängde flera stora sponsoravtal 2015

I sin bokslutskommuniké lyfter Svenska Spel bland annat fram tre förlängningar av stora sponsoravtal:

 • Ett nytt avtal med Svenska Ishockeyförbundet (SIF) har tecknats. Avtalet löper över sex år till ett värde av drygt 121 miljoner kronor.
 • Ett nytt avtal med HockeyAllsvenskan har tecknats. Avtalet löper över sex år till ett värde av drygt 50 miljoner kronor.
 • Dagens system och automater för produkten Vegas har nått sin tekniska livslängd. Beslut taget om att genomföra ersättningsinvestering.
 • Ett nytt avtal har tecknats med Svenska Handbollförbundet. Avtalet löper över tre år till ett värde av drygt 30 miljoner kronor.

Nyckeltal för fjärde kvartalet 2015

 • Nettospelintäkterna för koncernen uppgick till 2 426 MSEK (2 389), en ökning med 1,6 %.
 • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 1 245 MSEK (1 246), en minskning med 0,1 %.
 • Kvartalets resultat för koncernen uppgick till 1 246 MSEK (1 258), en minskning med 0,9 %.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 21,3 % (22,2).
 • Nöjd-kund-index uppgick till 69 (70). 
 • Svenska Spel har högst imagevärde i spelbranschen, 62 % (64).
 • Spelansvarsimage uppgick till 54 % (56).

Perioden januari till december 2015

 • Nettospelintäkterna för koncernen uppgick till 8 961 MSEK (8 941), en ökning med 0,2 %.
 • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 4 791 MSEK (4 705), en ökning med 1,8 %.
 • Periodens resultat för koncernen uppgick till 4 803 MSEK (4 763), en ökning med 0,9 %.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 22,6 % (22,2).

svs2015

Bokslutskommunikén för 2015 finns här (pdf).

Gå till Start