Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Satsande ATG redovisar tillväxt 2015

2015 var ett år där ATG gjorde en rad satsningar i arbetet mot att bli ”Sveriges mest engagerande spelupplevelse”, vilket sedan tidigare är definierat i företagets manifest. Nu har spelbolaget rapporterat årets ekonomi och utfall.

ATG gjorde en hel del satsningar och nya lanseringar under 2015 och när man idag presenterade sin bokslutskommuniké stod det klart att man för 2015 redovisar en tillväxt om 2,5 procent jämfört med 2014.

 – Vi fortsätter den positiva trend som påbörjades 2014 och växte under fjolåret i omsättning, brutto, netto och internationellt. Utifrån vårt manifest följer vi vår långsiktiga plan att bli det spelföretag som erbjuder Sveriges mest engagerande spelupplevelse och mötesplats för spel, säger ATG:s vd Hans Skarplöth i ett pressutlåtande.

Spelbolaget beskriver själva sina investeringar som en del av sin offensiva satsning för att nå ut till och attrahera både befintliga och nya kunder.

Flertalet investeringar

Under 2015 investerade koncernen 126,6 miljoner kronor (före avskrivningar). Justerat för 2014 års investeringar i tototerminaler till ombud har investeringarna ökats.

– Investeringarna för året består i huvudsak av utveckling av nya ATG.se, satsningar på nya spelprodukter och spelupplevelser samt utveckling av tv-tittarnas upplevelse av sporten genom implementering av HTS (Horse Tracking System), berättar bolaget i sin bokslutskommuniké.

Man fortsätter:

– Bolagets nuvarande utveckling är för både fjärde kvartalet och för helåret 2015 positiv och tydliga steg i rätt riktning. Vi konstaterar också att det finns mycket jobb kvar att göra för att ta den position på spelmarknaden som ATG eftersträvar.

Koncernen, som även inbegriper både ATG och Kanal 75, har totalt 281 helårsanställda, vilket är nio fler än 2014.

ATG_resultat_2015 ATG_balans_2015

Läs mer: ATG:s bokslutskommuniké 2015 (pdf)

Gå till Start