Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Bra år för Folkspel gav 160 miljoner till föreningslivet

Folkspel delade i fjol ut totalt 160 miljoner kronor till föreningar runt om i landet. Det län som fick störst del av kakan var Västra Götaland, som kammade hem inte mindre än 28,5 miljoner kronor.

Omkring var tredje idrottsförening säljer idag Folkspels lotter, där BingoLotto och Sverigelotten är de mest välkända.

– För många föreningar har försäljningen blivit en förutsättning för att få ihop ekonomin, berättar Hans Sahlin, vd för Folkspel. Folkspel är ett icke vinstdrivande företag där hela överskottet från lottförsäljningen går direkt tillbaka till föreningslivet.

Han fortsätter:

– Föreningen bestämmer sedan hur de vill använda tillskottet – kanske till att hålla nere medlemsavgiften eller bygga en ny föreningslokal.

Ökning med 22 % sedan 2014

Under 2015 delade Folkspel ut 160 miljoner till olika föreningar runt om i landet, en ökning med 22 procent jämfört med föregående år.

– Vi märkte ett uppsving när BingoLotto började sändas i TV4 igen, men även att Sverigelotten snabbt blivit populär och lättsåld för föreningarna, kommenterar Hans Sahlin.

Folkspels omsättning för 2015 är den bästa på tio år. Framgångsreceptet menar Hans Sahlin är den årsplan man lägger upp tillsammans med föreningarna.

Från punktinsatser till årsplan

Tidigare var det vanligare att man gjorde punktinsatser; för att sälja många lotter på kort tid vid utvalda tillfällen.

– I dag finns det något vi kallar för årsplan och där vi tillsammans med den förening som önskar hittar en långsiktig strategi över hela året som exempelvis innefattar två-fyra säljperioder under ett år, skriver han i VD-bloggen.

Spelbolaget arbetar närmare sina kunder, det vill säga föreningarna, och sätter sig in i deras lokala situation.

– Vi bistår med utbildning och hjälper bland annat till med att lokalisera de nyckelpersoner som är välbehövliga i varje förening för att uppnå bästa möjliga resultat. Samtidigt får vi värdefull information om frågeställningar och argument som kommer föreningarna tillhanda och som behöver bemötas och förklaras, förklarar Hans Sahlin.

Statistik Folkspel 2015

behallning_folkspel_2015

160 miljoner till Sveriges föreningsliv

Gå till Start