Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Ingen ökning av bidraget för att bekämpa spelberoende

Årets statsbidrag till organisationer som arbetar med att förebygga och förhindra att människor hamnar i spelberoende har offentliggjorts. Jämfört med 2015 tillkommer en organisation, men den totala bidragskakan är oförändrad.

Spelberoendes riksförbund är en av organisationerna som får dela på statsbidraget, men man får mer än en miljon kronor mindre än vad man ansökt om. Riksförbundets statsbidrag i år är dessutom mindre än vad man erhöll i fjol.

– Naturligtvis är vi besvikna att vi får mindre i statsbidrag, säger Spelberoendes riksförbunds ordförande, Kim Grahn, till The Gambler Magazine. Staten talar mycket om att minska skadeverkningarna av spel, alkohol, tobak och narkotika men samtidigt ger de minskade anslag till Folkhälsomyndigheten, utvecklar hon.

Delar på 3,5 miljoner kronor

Till 2016 års verksamheter fördelar Folkhälsomyndigheten totalt 3,5 miljoner kronor, samma belopp som för 2015.

– Statsbidraget gällande spel om pengar kan sökas av organisationer som är rikstäckande eller som bedriver verksamhet av riksintresse och vars huvudsakliga verksamhet är att förebygga skadeverkning av spel om pengar och som bedrivit verksamhet i minst två år, förklarar Folkhälsomyndigheten.

Vidare delger myndigheten:

– I enlighet med förordningen (SFS 2015:456) och med Folkhälsomyndighetens regleringsbrev för budgetåret 2016 har Folkhälsomyndigheten beslutat att dela ut sammanlagt 3,5 miljoner kronor till fyra organisationer.

Bra att fler får ta del av bidraget

2015 tilldelades tre organisationer statsbidraget, men att det är en extra som delar på pengarna i år ser Kim Grahn som något positivt.

– Det ser vi positivt på eftersom det är bra med en bredd av olika föreningar som arbetar för spelberoende.

Vad använder Spelberoendes riksförbund statsbidraget till?

– Våra pengar använder vi främst till våra föreningars kvällsverksamhet med kamratstödjande grupper. Grupperna leds av en ideellt arbetande resursperson. Det är ingen behandling men är en viktig länk i att hålla den spelberoende spelfri. Grupperna är även viktiga för anhöriga som ofta glöms bort.

Kim Grahn berättar att Spelberoendes riksförbund och deras föreningar är lika mycket till för spelare som för anhöriga. Vidare är en viktig del i uppdraget att informera och på olika sätt bilda opinion.

– Föreningarna men framförallt förbundet arbetar med att förebygga spelberoende genom att föreläsa på  bland annat skolor, för socialtjänsten, på bibliotek och andra föreningar. Vi har också en tät kontakt med spelbranschen, forskare och politiker.

En del av bidraget går även till att opinionsbilda i Visby under politikerveckan i Almedalen.

– Sedan fem år tillbaka använder vi också en liten del av vårt bidrag till att synas och höras under Almedalsveckan, avslutar Kim Grahn till The Gambler Magazine.


Organisationerna som får ta del av bidraget

Spelberoendes riksförbund

Fick 2015: 2 575 000 kr

Ansökte 2016 om: 3 260 000 kr

Tilldelas 2016: 2 247 000 kr

Spelstopp.nu

Fick 2015: 500 000 kr

Ansökte 2016 om: 1 000 000 kr

Tilldelas 2016: 423 000 kr

Riksförbundet Spelkontroll (RISK)

Fick 2015: 425 000 kr

Ansökte 2016 om: 626 000 kr

Tilldelas 2016: 390 000 kr

Umeå Spelberoendeförening

Fick 2015: (Ny)

Ansökte 2016 om: 817 486 kr

Tilldelas 2016: 440 000 kr

Gå till Start