Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

PostkodLotteriet får ny förmånstagare

Svenska PostkodLotteriet får en ny förmånstagare. Lotteriinspektionen har godkänt World Childhood Foundation som förmånstagare och organisationen får ta del av lotteriöverskottet som fördelas den 14 mars 2016.

World Childhood Foundation arbetar för att stärka barns rättigheter och förhindra att barn utsätts för övergrepp och exploatering, genom förebyggande arbete och satsningar på att ge barn en trygg barndom.

PostkodLotteriet har omkring en miljon kunder.

Organisationerna ska bidra till en bättre värld

PostkodLotteriet har idag ett femtiotal organisationer som förmånstagare. Dessa får årligen icke-öronmärkt stöd för att på olika sätt arbeta för en bättre värld för människor, djur och miljö.

– Det är Novamedia Sverige som tar emot och bereder ansökningarna och PostkodFöreningen som beslutar om vilken organisation som får bli förmånstagare, berättar man på postkodlotteriet.se.

Sista ordet i ansökningsprocessen har dock myndigheten Lotteriinspektionen, som godkänner om en organisation kan bli förmånstagare eller inte.

Kriterier för att bli förmånstagare

Den ideella organisationen ska:

 • Vara öppen, riksomfattande och verksam i Sverige. Även stiftelser kan bli medlemmar.
 • Vara medlem i FRII och inneha ett s.k. 90-konto.
 • Upprätta årsredovisning enligt god redovisningssed för ideella organisationer, reviderad av godkänd revisor.
 • Ha sunda finanser och ekonomisk kontroll.
 • Verka på ett trovärdigt sätt inom sitt område.
 • Ha en demokratisk grundsyn och verka inom något eller några av följande områden:
  – Barns rättigheter
  – Stöd till människor i utsatta situationer eller katastrofer
  – Utbildning, fortbildning
  – Samarbete över gränser
  – Miljö
  – Forskning
  – Annat sätt främja allmännyttigt intresse

Ansökan ska innehålla

 • En formell ansökan, undertecknad av generalsekreterare, där det framgår hur organisationen uppfyller ovanstående kriterier.
 • Ett utdrag ur styrelseprotokoll där det framgår att styrelsen har fattat beslut om att ansöka om att bli medlem i Svenska PostkodFöreningen och förmånstagare till Svenska PostkodLotteriet.
 • Stadgar.
 • Senaste årsredovisning.

Läs mer om kriterierna här.

Gå till Start