Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

RISK ut i stor kampanj: “Vi vill massanmäla spelreklam”

spelreklam

I syfte att betona vikten av att få bort all spelreklam som barn och ungdomar exponeras för går Riksförbundet Spelkontroll (RISK) ut i en månadslång kampanj. Privatpersoner kan via en kampanjsajt anmäla påträngande spelreklam.

Gustav Sundgren, ordförande för Riksförbundet Spelkontroll (RISK), som även nyligen blev utsedd att vara en del i referensgruppen för Håkan Hallstedts spelutredning, kommenterar:

– Barn och ungdomar har sedan nittiotalet drabbats hårdast av baksidorna av spel om pengar. 76 000 barn växer upp som anhöriga till någon som spelar för mycket.

“Vi vill massanmäla spelreklam”

För att förebygga skadeverkningar av spel om pengar driver RISK tre spelpolitiska frågor.

– En är att få bort spelreklam som riktar sig direkt till barn och unga, berättar Gustav Sundgren. Vi vill massanmäla spelreklam då en stor andel spelreklam är vilseledande och etiskt tvivelaktig. Detta exempelvis i form av löften om skyhöga bonusar med otydliga villkor, förklarar han.

Kampanjen började den 19 november och pågår till och med 18 december. RISK samlar då in tips på spelreklam via ett formulär där ett urval av de inkomna tipsen anmäls.

– Det är positivt att frågan uppmärksammas på det här sättet genom en kampanj som engagerar allmänheten, menar Maria Lindström, generalsekreterare för SPER. En grundbult för konsumentskyddet är att det är ordning och reda på hur spel marknadsförs. Det är bra om det skickas en signal till myndigheterna att det finns problem som bör åtgärdas, berättar hon.

Maria Lindström fortsätter:

– En bra åtgärd är att införa ett verkningsfullt främjandeförbud. Det skulle få stopp på stora delar av reklamen för nätcasino från bolag som inte har tillstånd att bedriva verksamhet i Sverige. Den reklamen är ofta aggressiv och kan trigga spelproblem, avslutar hon.

Vill stoppa påträngande spelreklam

Anmälningarna riktas till Konsumentverket, Lotteriinspektionen, Reklamombudsmannen, Direktmarknadsföringsnämnden och Advertising Standards Authority (ASA) i England.

– Det pågår fortfarande en intensiv strid om marknadsandelar där exempelvis kasinospel online marknadsförs tungt, menar Gustav Sundgren. Den spelform som första fyra månaderna i år stod för alarmerande 49 procent av samtalen till Stödlinjen, vilka arbetar på nationell nivå med rådgivning kring spelproblem.

Han fortsätter:

– Det är anmärkningsvärt att spelreklamen tenderar att vara påträngande och uppmuntra till snabba beslut, exempelvis genom banners, pop-ups, sms och telefonsamtal, berättar Gustav Sundgren.

Under kampanjen ”Släck spelreklamen” får RISK gärna in tips på spelreklam på Facebook, under tider då barn- och familjeprogram sänds på TV samt reklam maskerad som artiklar eller reportage i stora tidningar.

Här anmäler du spelreklam: www.spelkontroll.nu/slackspelreklamen

Gå till Start