Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

ATG går över till kvartalsrapportering och rapporterar Q3 2015

Som ett steg i anpassningen till en allt mer konkurrensutsatt marknad har ATG beslutat att införa kvartalsvis rapportering av resultat och ekonomisk ställning. Föreliggande rapport är den första i sitt slag från bolaget och behandlar det tredje kvartalet samt delårsperioden januari-september 2015.

– ATG:s totalisatoromsättning för delårsperioden januari-september 2015 hade en tillväxt om 2,6 % i jämförelse med samma period förra året, kommenterar spelbolagets ekonomichef Lotta Nilsson Viitala i sin rapport.

Hela rapporten finns att ladda ner här (pdf). Se utdrag nedan.

ATGs nettokostnader för delårsperioden uppgick till 493,1 (486,9) MSEK, en ökning med 6,2 MSEK vilket är enligt plan för delårsperioden. Som en del av den offensiva satsning på tillväxt som bolaget har kommer större satsningar bland annat gällande marknadsnärvaro göras under den avslutande delen av året.

Antalet anställda uppgick till 283 (269) helårsanställda.

Investeringarna har ökats under året vilket är en viktig del i arbetet mot bolagets mål. Investeringarna består i huvudsak av utveckling av nya ATG.se, satsningar på nya spelprodukter och spelupplevelser samt utveckling av TV-tittarnas upplevelse av sporten genom implementering av HTS (Horse Tracking System, dvs positioneringssystemet). Under delårsperioden har koncernen investerat 102,6 MSEK (46,7) före avskrivningar.

Likviditetsutvecklingen i bolaget är stabil.

Bolagets nuvarande utveckling är positiv och några steg i rätt riktning. Vi konstaterar också att det finns mycket jobb kvar att göra för att ta den position på spelmarknaden som ATG vill ha.

Marknadsutveckling
Utvecklingen inom spelmarknaden följer nära den generella utvecklingen i samhällsekonomin. Under de senaste kvartalen noterar ATG en tillväxt. Denna tillväxt är ett resultat av ett målinriktat och långsiktigt arbete som ska leda till fortsatt positiv utveckling för bolaget.

Kvartalsperioden juli-september

  • Totalisatoromsättningen uppgick till 3 150,5 (3 145,8) MSEK, en ökning med 0,2 %.
  • Totonettot uppgick till 951,8 (952,8), en minskning med 0,1 %.
  • Utdelning till trav och galoppsporten uppgick till 467,0 (459,7) vilket är en ökning om 1,6 %.
  • Betald lotteriskatt och åtagande enligt avtal med staten uppgick till 344,4 (346,3), en minskning med 0,5 %.
  • Periodens resultat uppgick till -3,9 (-0,6).

Delårsperioden 1 januari – 30 september 2015

  • Totalisatoromsättningen uppgick till 9 378,4 (9 134,9), en ökning med 2,6 %.
  • Totonettot uppgick till 2 846,3 (2 776,5), en ökning med 2,5 %.
  • Utdelning till trav och galoppsporten uppgick till 1 262,9 (1 212,1), en ökning med 4,2 %.
  • Betald lotteriskatt och åtagande enligt avtal med staten uppgick till 1 031,4 (1 007,9), en ökning med 2,3 %.
  • Periodens resultat uppgick till 60,0 (71,6).

Rapporten avser koncernen som innefattar bolagen ATG och Kanal 75 AB. Alla belopp anges i MSEK. Belopp inom parentes avser samma period föregående år.

Gå till Start