Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Svenska Spel rapporterar starkt Q3 2015

Under tredje kvartalet 2015 uppgick Svenska Spels resultat efter finansiella poster och skatt till 1 219 MSEK, en ökning med 78 MSEK eller 6,8 procent jämfört med motsvarande kvartal 2014.

– Vi ser en ökad tillväxt, ett förbättrat resultat och en stärkt image. Det finns med andra ord flera anledningar till att se positivt på framtiden, berättar Lennart Käll, vd för Svenska Spel.

Han ser positivt på framtiden:

– Oavsett hur marknaden kommer att omregleras är jag övertygad om att vår unika kombination av upplevelse och ansvar kommer att vara vägvinnande, kommenterar Lennart Käll, vd Svenska Spel.

Kvartalet juli-september 2015

Finansiell information
 • Nettospelintäkterna för koncernen uppgick till 2 185 MSEK (2 095), en ökning med 4,3 procent.
 • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 1 218 MSEK (1 130), en ökning med 7,8 procent.
 • Resultatet för koncernen uppgick till 1 219 MSEK (1 141), en ökning med 6,8 procent.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 24,1 procent (23,4).
Varumärkesinformation
 • Nöjd kund-index uppgick till 70, vilket är oförändrat i jämförelse med föregående kvartal.
 • Imagevärdet, som anger andelen svenskar som är uttalat positiva till Svenska Spel, uppgick till 64 procent och är en ökning med 3 procentenheter i förhållande till föregående kvartal.
 • Spelansvarsimage uppgick till 56 procent, vilket är en ökning med 2 procentenheter i förhållande till föregående kvartal.
Annan information
 • Ett nytt avtal med Hockeyallsvenskan har tecknats. Avtalet löper över 6 år till ett värde av drygt 50 miljoner kronor.
 • Dagens system och automater för produkten Vegas har nått sin tekniska livslängd. Beslut taget om att genomföra ersättningsinvestering.

Perioden januari–september

Finansiell information
 • Nettospelintäkterna för koncernen uppgick till 6 535 MSEK (6 552), vilket är en minskning med 0,3 procent.
 • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 3 546 MSEK (3 459), vilket är en ökning med 2,5 procent.
 • Resultatet för koncernen uppgick till 3 557 MSEK (3 504), vilket är en ökning med 1,5 procent.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 23,1 procent (22,2).

Här kan du ta del av Svenska Spels delårsrapport juli-september 2015 (pdf)

Gå till Start