Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Statistik: Spel i Sverige hittills 2015 – mer spel, men mindre reklam

Reglerat spel visar sammantaget på en liten uppgång när Lotteriinspektionen sammanställt resultatet för de tre första kvartalen 2015. Spelarna väljer i allt högre grad digitala plattformar för sitt spel medan spel hos ombud och på travbanor fortsätter minska. Totalt sett har även aktörerna minskat sina reklaminvesteringar med 9 %.

Reglerat spel ökar marginellt

Lotteriinspektionen kommenterar:

– Under de första nio månaderna i år beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha omsatt 11,7 miljarder kronor efter utbetalda vinster (drygt 28 miljarder före utbetalda vinster). Det är en marginell ökning jämfört med samma period förra året.

[irp]

+ 4 % för spel utan tillstånd

Lotteriinspektionen kommenterar:

– De aktörer som saknar tillstånd i Sverige uppskattas ha omsatt drygt 3 miljarder kronor efter utbetalda vinster, vilket är en ökning med 4 procent.

Man fortsätter:

– Spelbolagen beräknas ha köpt reklam för 2,3 miljarder kronor, vilket är en minskning med drygt 200 miljoner kronor jämfört med samma period förra året. Både aktörer med och utan tillstånd minskade sina reklaminvesteringar med totalt 9 procent.

Svenska Spel, inklusive Casino Cosmopol, omsatte 6,5 miljarder kronor vilket innebär att de ligger kvar på samma nivå som förra året.

ATG omsatte 2,8 miljarder vilket är en ökning med 2 procent. Ökningen beror på en fortsatt tillväxt på ATG:s nätspel, som ökat med 11 procent. Det landbaserade spelet minskade med 4 procent och det är framförallt spelet på travbanorna som fortsätter att minska.

Folkspel omsatte 339 miljoner kronor.

Svenska Postkodföreningen omsatte 1,6 miljard kronor, lika mycket som under motsvarande period förra året.

IOGT-NTO omsatte 226 miljoner kronor, en ökning med 3 procent. Nätspelet ökade med 22 procent.

SAP/SSU:s lotterier omsatte 137 miljoner kronor, vilket är en minskning med 25 procent. Övriga rikslotterier omsatte totalt 116 miljoner kronor.

Läs mer om sammanställningen här: Svag tillväxt för reglerat spel

Gå till Start