Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Lotteriinspektionen varnar för Superspelet

Lotteriinspektionen har tidigare varnat för Europaspelet och Garantispelet. Nu har anordnaren bakom dessa lotterier skapat ett nytt koncept under namnet Superspelet. Även detta lotteri saknar tillstånd i Sverige och säljs via telefonförsäljning. Lotteriinspektionen varnar för att delta i lotterier som saknar tillstånd i Sverige och därmed står utan tillsyn från svenska myndigheter som kan granska att dragningar sker på ett korrekt sätt och att vinster betalas ut.

Vanliga frågor Lotteriinspektionen tidigare fått om Europaspelet och Garantispelet, samma koncept används nu för Superspelet:

Fråga: ”Säljaren från Europaspelet eller Garantispelet uppgav att jag blivit utvald till en final – det enda jag måste göra är att teckna en prenumeration på tre månader. Är det ett seriöst lotteri?”

Svar: Varken Europaspelet eller Garantispelet har något tillstånd för att anordna lotteri i Sverige, vilket krävs enligt lag. Det finns ingen myndighet i Sverige som granskar att dragningar genomförs på korrekt sätt eller att vinster betalas ut från lotteriet. Samtliga personer som kontaktat Lotteriinspektionen gällande Europaspelet eller Garantispelet har fått höra att de blivit speciellt utvalda till en final.

Fråga: ”Jag känner mig lurad av Europaspelet eller Garantispelet då jag lurats att betala in pengar till lotteriet. Vart kan jag vända mig?”

Svar: Varje enskild person bör vända sig till polisen och göra en polisanmälan vid misstanke om bedrägeri/försök till bedrägeri.

Fråga: ”Jag har fått en faktura från Europaspelet eller Garantispelet. Kan jag låta bli att betala den då verksamheten verkar oseriös?”

Svar: Du har möjlighet att bestrida fakturan du fått, vänd dig till Hallå Konsument på Konsumentverket för att höra hur du ska gå till väga. Hallå Konsument når du på telefonnummer 0771-525 525 eller via www.hallakonsument.se.

Läs mer här hos Lotteriinspektionen.

Gå till Start