Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Regeringen: Utredare får i uppdrag att ta fram ny spelreglering

En särskild utredare får i uppdrag att lämna förslag till en ny spelreglering, som bygger på ett licenssystem. Syftet med utredningen är att utarbeta förslag till en reglering som präglas av ett högt konsumentskydd, hög säkerhet i spelen och tydliga förutsättningar för att få verka på marknaden.

Alla som agerar på den svenska spelmarknaden ska göra det med behöriga tillstånd och aktörer som inte har tillstånd ska kunna stängas ute. Ett högt konsumentskydd förutsätter en reglering som tar sociala hänsyn, med krav på bl.a. måttfull marknadsföring. Negativa konsekvenser av spelande ska begränsas.

Utredaren ska även beakta att finansieringen av statens verksamhet och allmännyttiga ändamål bör bevaras i så hög utsträckning som möjligt, samt analysera vilken roll staten ska ha på en omreglerad spelmarknad.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2017.

Utredare får i uppdrag att ta fram ny spelreglering

Gå till Start