Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Per Norman om strategin: Reglerade marknader viktiga

Nätkasinot Mr Green fortsatte att växa stadigt under årets andra kvartal jämfört med samma period föregående år. Spelbolaget växte snabbare än marknaden, vilket betyder att Mr Green även under det andra kvartalet fortsätter att ta marknadsandelar.

– Mr Green fortsätter att växa mer än marknaden, med fokus på kostnadskontroll och mer effektiv marknadsföring som resulterat i 10,5 procent ökning EBITDA, säger Per Norman, under året tillträdd vd och koncernchef för spelbolaget.

Reglerade marknaden ger stabilitet

Han berättar också att det är strategiskt viktigt för Mr Green att etablera sig på reglerade spelmarknader.

– Det är glädjande att vi kan styra verksamheten mot de reglerade marknader i större utsträckning under kvartalet och det är en prioritering eftersom det minskar riskerna och ökar förutsägbarheten i vår verksamhet.

– Vi förväntar oss att vår andel av intäkter från lokalt reglerade marknader att öka betydligt under de närmaste åren, berättar Per Norman till iGB.

Kort fakta Mr Green halvår 2015

  • Under andra kvartalet 2015 ökade spelintäkterna med 20,7 procent jämfört med samma period året innan, till 194,8 (161,4) MSEK.
  • Vinsten mätt som EBITDA för andra kvartalet uppgick till 42,5 (38,5) MSEK, en ökning med 10,5 procent.
  • EBIT för andra kvartalet uppgick till 25,0 (25,5) MSEK.
  • Nätkasinot Mr Green tilldelades en lokal licens i Storbritannien, vilket därmed blir den andra marknaden efter Italien där Mr Green erhåller lokal licens.

Mr Greens delårsrapport 1 för 2015 finns att ladda ner här (pdf).

Gå till Start