Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

ATG och hästsporten presenterar egen spelutredning

Skatteintäkterna skulle öka med ett licenssystem för spelmarknaden. Det visar en utredning från Svensk Travsport, Svensk Galopp och ATG. Utredningen hävdar också att konsumentskyddet skulle öka om de utländska spelbolagen bjöds in att konkurrera på lika villkor.

– Beräkningarna i rapporten visar att det inte längre finns någon tvekan om att ett licenssystem bör införas snarast. Staten blir den stora vinnaren som med ökad kontroll säkrar skatteintäkterna och kan utöka konsumentskyddet, säger ATGs VD Hasse Skarplöth.

Kontrollen över den svenska spelmarknaden har sjunkit i flera år och sedan EU-kommissionen i höstas stämde Sverige i EU-domstolen har pressen på regeringen att reformera den svenska spelmarknaden ökat. Diskussionerna har gått höga om vilken som är den bästa vägen framåt.
– Vårt syfte med utredningen Ansvar och konkurrens på lika villkor är att visa att ATG och våra ägare har alla ambitioner att vara en konstruktiv part när det gäller hur den svenska spelmarknaden ska se ut i framtiden, säger Hasse Skarplöth.

Rapportens huvudförslag är att ett licenssystem införs som möjliggör för de i Sverige oreglerade spelbolagen att på laglig väg etablera sig på den svenska marknaden. I det föreslagna licenssystemet skulle ingen spelform eller distributionskanal vara exklusiv för enskilda speloperatörer.
– Det innebär bland annat att vi förlorar ensamrätten på spel på hästar. Men för att skapa en långsiktigt hållbar spelmarknad måste lagstiftningen skapa lika villkor för marknadens aktörer, även när det kommer till spel på hästar, säger Johan Lindberg, generalsekreterare Svensk Travsport.

Lotteriinspektionens senaste rapport visade att 57 procent av svenskarnas spelande online sker hos i Sverige oreglerade bolag. Dessa bolag lyder inte under svensk lagstiftning och Lotteriinspektionen har inget mandat att utöva kontroll.
– För att uppnå ett ökat konsumentskydd måste myndigheter och kontrollinstanser ha möjlighet att utföra sitt jobb, och det måste finnas ett gemensamt och tydligt regelverk för spelbolagen att förhålla sig till. Det skulle gå att uppnå med den modell som vår utredning föreslår, säger Hasse Skarplöth.

Utredningen presenterades i sin helhet på en pressträff på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95B, onsdag den 10 juni klockan 09.30. Den går även att läsa på www.likavillkor.nu

Gå till Start