Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Riksidrottsförbundets uppmaning angående den nya spelutredningen

Tillsammans med 23 ideella organisationer skriver idag Riksidrottsförbundet ett öppet brev till civilminister Ardalan Shekarabi. Brevet berör utredningen inför den nya spelmarknaden, med fokus på hänsyn till hur ett eventuellt licenssystemet skulle påverka den ideella sektorn.

Brevet i sin helhet här samt utdrag nedan:

“Till Civilminister Ardalan Shekarabi samt Finansminister Magdalena Andersson, Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström, Minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson.

Vi, 24 företrädare för ideella organisationer, ser att villkoren på spel- och lotterimarknaden behöver ses över och välkomnar att detta görs i den utredning om ett framtida licenssystem som civilministern har aviserat att tillsätta innan midsommar.”

I brevet poängterar man bland annat:

“En viktig förutsättning för oss som ideella organisationer är att det redan i utredningsdirektiven tas hänsyn till hur ett licenssystem påverkar ideell sektors möjligheter till oberoende finansiering. Utöver detta bör tydliga regler för marknadsföring föras fram för att främja spelansvar och en sund spelmarknad överlag.”

Undertecknarna vill att överskottet ska gå till ideell verksamhet:

“Den svenska spelmodellen är genom de spelaktörer vars överskott går till ideell verksamhet en del i att skapa förutsättningarna för ett fortsatt starkt civilsamhälle. Spelverksamheten på den reglerade marknaden ger årligen över 1,6 miljarder kronor till civilsamhällets verksamheter. Det skapar förutsättningar för cancerforskning, lokala föreningsverksamheter och en växande mångfald av intressen där ideella kan växa i sitt engagemang. Ett licenssystem får inte försämra förutsättningarna för det svenska civilsamhällets möjligheter till oberoende finansiering även i framtiden.”

Det öppna brevet deklarerar även intresse av att involveras i utredningens arbete:

“Vi vill att den aviserade utredningen av spelmarknaden ska innehålla en konsekvensanalys av en eventuell omreglerings påverkan på civilsamhällets finansiering, både på kort och lång sikt. Vidare vill vi att ideella sektorn ska involveras i utredningens arbete.”

Undertecknare av det öppna brevet är:

Peter Moilanen Generalsekreterare IOGT-NTO
Stefan Bergh Generalsekreterare Cancerfonden
Per Leander Verksamhetschef Barncancerfonden
Birgitta Ljung Generalsekreterare Riksidrottsförbundet
Elisabeth Dahlin Generalsekreterare Rädda Barnen
Maria Ros Jernberg Generalsekreterare FRII – Frivilligorganisationernas Insamlingsråd
Håkan Wirtén Världsnaturfonden WWF
Magnus Bergmar VD, World’s Children’s Prize Foundation
Erik Lundvik Ordförande Friluftsfrämjande Anneli Rogeman, VD We Effect
Henrik Brundin Senior Advisor Vi-skogen
Johan Oljeqvist VD, Fryshuset
Eric Tegnander Ordförande Ungdomens nykterhetsförbund
David Sundén Ordförande Forum – idéburna organisationer med social inriktning
Karin Jordås Generalsekreterare Mentor Sverige
Stefan Lindberg Ordförande Sveriges olympiska kommitté
Fredrik Toreberger Ordförande Nykterhetsrörelsens scoutförbund
Lars Arrhenius Generalsekreterare Friends
Charlotte Bohman Generalsekreterare Hand in Hand
Johanna Ragnartz VD Håll Sverige rent
Magdalena Streijffert Generalsekreterare Fairtrade Sverige
Stefan Rahm Förbundsdirektör Svenska seglarförbundet
Liselott Jansson Generalsekreterare Alzheimerfonden
Lillemor Holgersson 1:a vice ordförande Riksförbundet FUB”

Gå till Start