Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Svenska Spel satsar på ökad mångfald och innovation genom nytt mentorprogram

Organisationen Mitt Liv och Svenska Spel har i dagarna startat ett gemensamt samarbete. Samarbetet syftar till att öka mångfalden och den egna konkurrenskraften samt innovativa förmågan. Svenska Spel är ett bolag som tillhandahåller attraktiva spel på ett ansvarsfullt sätt. Svenska Spels vision är att spel ska vara till glädje för alla.

— Ska Svenska Spel fortsätta vara ett relevant spelbolag och arbetsgivare behöver vi öka vår konkurrenskraft och innovativa förmåga. Det gör vi bland annat genom att bredda mångfalden i företaget, och där kommer samarbetet med Mitt Liv att spela en viktig roll. Med ökad mångfald tror vi att vi kan utmana tidigare normer och sanningar vilket i sin tur leder till att vi bättre kan beakta de globala utmaningarna och perspektiven på marknaden, säger Anna Björklund HR-Direktör på Svenska Spel.

I ett första skede kommer en handfull anställda genom utbildning ha möjlighet att dels öka sin kunskap om mångfald och också vidga sina perspektiv. Genom mentorprogrammet kommer de anställda bistå till en annan individs personliga utveckling in på arbetsmarknaden.

— Vi tycker det är positivt att Svenska Spel inleder ett samarbete med Mitt Liv för ökad mångfald. Vi ser fram emot denna gemensamma resa för ett mer inkluderande samhälle. Med en arbetsmarknad som värdesätter mångfald får vi ett samhälle där allas potential kan tas till vara, säger Sofia Appelgren, grundare Mitt Liv AB (svb).

 

Fakta om Mitt Liv AB
Mitt Liv AB (svb) är ett socialt företag som arbetar för är ett inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som värdesätter mångfald. Genom mentorskap, utbildning och vidgade kontaktnät vill vi öppna dörrar för personer med utländsk bakgrund in på den svenska arbetsmarknaden. Mitt Liv arbetar också med att stötta företag och organisationer i utvecklingen av deras mångfaldsarbete. Vi gör skillnad på riktigt.

Fakta om Svenska Spel
Svenska Spels uppdrag baserar sig på omsorgen om kunden. Uppdraget är att tillhandahålla attraktiva spel på ett ansvarsfullt sätt. Svenska Spels vision är att spel ska vara till glädje för alla. Bolaget arbetar aktivt för att motverka spelproblem, bland annat genom att förmedla kunskap och konkreta verktyg till kunderna för att de ska kunna ha kontroll på sitt spelande. Överskottet från företagets verksamhet går direkt till statskassan.

Gå till Start