Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Svenska Spel om tappade marknadsandelar: “Konsumentskyddet kostar”

Konkurrensen är hårdare än någonsin. Detta i kombination med de spelansvarsåtgärder vi infört under föregående år gör att vi inte lyckas hålla den tillväxttakt som krävs för att behålla våra marknadsandelar. Konsumentskyddet kostar, säger Svenska Spels VD Lennart Käll.

Nettospelintäkterna för koncernen uppgick till 2 186 MSEK, en minskning med 108 MSEK (4,7%) jämfört med föregående år. Koncernens resultat efter finansiella poster och skatt för första kvartalet 2015 blev 1 202 miljoner kronor, en minskning med 56 miljoner kronor  (4,4 %).

– Vår viktigaste uppgift framåt är att inom ramen för ett tydligt ansvarstagande fortsätta att stärka kunderbjudandet och kundupplevelsen så att det blir ännu enklare och roligare att spela hos oss, säger Svenska Spels VD Lennart Käll.

Kvartalet januari – mars 2015 i korthet

  • Nöjd-kund-index uppgick till 69 (66).
  • Svenska Spel har högst imagevärde i spelbranschen 60 % (61).
  • Spelansvarsimage uppgick till 51 % (53).
  • Nettospelintäkterna för koncernen uppgick till 2 186 MSEK (2 293), en minskning med 4,7 %.
  • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 1 191 MSEK (1 243), en minskning med 4,2 %.
  • Kvartalets resultat för koncernen uppgick till 1 202 (1 258) MSEK, en minskning med 4,4 %.
  • Rörelsemarginalen uppgick till 22,7 % (22,4).

Bokslutskommuniké januari – mars 2015 hittar du här.

Pressmeddelande här.

Gå till Start