Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Svenska Spel finansierar ny satsning på forskning och behandling av spelberoende

Två till tre procent av alla svenskar har ett problematiskt spelande. Nu påbörjas en forskningssatsning om spelberoende vid Lunds universitet, finansierad av Svenska Spel. Samtidigt öppnar Region Skåne upp för behandling och vård av spelberoende.

Förra året meddelade Svenska Spel att man gör en unik satsning för att bygga upp forskning om spelberoende vid Lunds universitet. Anders Håkansson, som fått den helt nya tjänsten som lektor i beroendemedicin med inriktning på spelberoende, fokuserar sin forskning på preventiva åtgärder för att förhindra spelberoende.

– Det finns ett stort uppdämt behov som samhället hittills ej tagit hand om, säger Anders Håkansson. Lidandet är stort både för de som är spelberoende och för deras anhöriga. Det finns oerhört mycket att vinna för dessa personer om vi kan erbjuda bra vård och även arbeta förebyggande, fortsätter Anders Håkansson, som även kommer att arbeta kliniskt med spelberoende på Beroendecentrum i Region Skåne.
anders-c-hakansson

Trots problemets omfattning har både det förebyggande arbetet och vården av de drabbade varit eftersatt i Sverige. Det gäller även forskningen kring vilka förebyggande åtgärder som behövs för olika riskgrupper och vilken typ av behandling som är mest effektiv. Den forskning på spelberoende som gjorts hittills har främst varit inriktad på att beskriva fenomenet.

– Vi behöver bli bättre på att hitta tidiga tecken på spelberoende och identifiera riskgrupper. Vilka är det som har större risk att utveckla ett beroende? Vi behöver kunna rikta olika förbyggande åtgärder mot olika personer.

– Vi vill även ta reda på mer om samsjuklighet, det vill säga vilka andra beroenden och psykiatriska sjukdomar dessa personer har och vilka konsekvenser det får.

Svenska Spel har ett uppdrag att jobba förebyggande mot spelproblem och bidrar med 2,5 miljoner kronor per år under fem år.

– I Svenska Spels förebyggande arbete mot spelproblem behöver vi mer evidensbaserad kunskap för att utveckla metoderna att förebygga spelrelaterade problem. Därför är jag väldigt glad över att Svenska Spel kan vara med och finansiera tjänsten. I förlängningen hoppas jag att forskningen får reell effekt på Svenska Spels förebyggande arbete och att vi på så sätt kan bidra ytterligare till en sundare utveckling av spelmarknaden i Sverige, säger Lennart Käll, VD Svenska Spel.

Bättre behandling

Samtidigt får nu Regions Skånes Beroendecentrum ett utökat ansvar. Från att tidigare jobbat enbart med alkohol- och drogmissbruk kommer Beroendecentrum nu även ta emot patienter med spelberoende.

– Beroendevård har de senaste tio åren utvecklats till att omfatta fler tillstånd än alkohol- och narkotikaberoende. Idag vet vi också att samsjuklighet mellan olika tillstånd är mycket vanliga. Vi ser fram emot att kunna erbjuda även personer med spelberoendeproblem vård av god kvalitet och genom forskningen kunna utveckla metoder som kan användas för att förebygga spelberoende hos personer i riskzon, säger Åsa Magnusson, områdeschef vid Beroendecentrum i Malmö.

Länk till intervju med Anders Håkansson

Prm här.

Gå till Start