Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Lotteriinspektionens tillsynsplan och fokus 2015

Via Lotteriinspektionens uppdrag ska myndigheten säkerställa att lotterier, kasinospel och annan spel- och lotteriverksamhet med tillstånd i Sverige utövas lagligt, säkert och tillförlitligt. I en kort nyhetstext skriver man:

“Lotteriinspektionen utför främst två olika sorters tillsyn, bastillsyn och tematillsyn. Bastillsyn är sådan tillsyn som alltid utförs för att säkerställa att tillståndsgiven spel- och lotteriverksamhet följer de krav som finns. Tematillsyn är mer ingående och djuplodande än bastillsynen. Tematillsynsaktiviteter utgår i första hand från Lotteriinspektionens fokusområden som beslutats av styrelsen.”

Vidare delger man att fokusområden för 2015 är:

  • skyddet av spelaren
  • regelefterlevnad
  • påverkan genom publicering
  • medarbetaren

Vill du läsa hela tillsynsplanen för 2015 hittar du den här: Lotteriinspektionens tillsynsplan för år 2015, klicka här!

Gå till Start